Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2008/09:NU11p2 Förändringar av upphovsrätten m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 2 Förändringar av upphovsrätten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N237, 2006/07:N297 yrkandena 5-7, 11 och 14, 2007/08:N289, 2007/08:N386 yrkandena 1-3, 7-9 och 11, 2007/08:N388,

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N9 och 2008/09:N10. Datum: 2009-02-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU8p1 Ändring i lagen om elcertifikat

Votering: betänkande 2008/09:NU8 Ändring i lagen om elcertifikat, förslagspunkt 1 Ändring i lagen om elcertifikat Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:9 och avslår motion 2008/09:N3 yrkande 1. Datum: 2008-11-13 Omröstning

2008-11-13

Omröstning 2008/09:NU8p2 Omfattning av undantaget från kvotplikten

Votering: betänkande 2008/09:NU8 Ändring i lagen om elcertifikat, förslagspunkt 2 Omfattning av undantaget från kvotplikten Riksdagen avslår motion 2008/09:N2 yrkande 1. Datum: 2008-11-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m 86 0

2008-11-13

Omröstning 2008/09:NU5p1 Regelförenklingsarbetet

Votering: betänkande 2008/09:NU5 Regelförenklingsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförenklingsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N230, 2006/07:N324, 2006/07:N344 yrkande 6, 2007/08:N16, 2007/08:N17 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N218, 2007/08:N290, 2007/08:N323 yrkande 4, 2007/08:N346 yrkande 8, 2007/08:N352, 2007/08:N390,

2008-10-22

Omröstning 2008/09:NU4p1 Synen på statligt ägande och på försäljningar av statliga företag

Votering: betänkande 2008/09:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 1 Synen på statligt ägande och på försäljningar av statliga företag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N1 yrkandena 1-4, 2008/09:N6 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N203, 2008/09:N236, 2008/09:N285 och 2008/09:N428 yrkande 10 och lägger skrivelse 2007/08:120

2009-01-21

Omröstning 2008/09:NU4p4 LKAB:s avkastningskrav

Votering: betänkande 2008/09:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4 LKAB:s avkastningskrav Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N1 yrkande 9 och 2008/09:N323 yrkande 11. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 113 0 17 m 87 0

2009-01-21

Omröstning 2008/09:NU4p3 Statens ägarutövning

Votering: betänkande 2008/09:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Statens ägarutövning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ502 yrkande 2, 2008/09:N254, 2008/09:N257 och 2008/09:N323 yrkandena 3-6 och 10. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-01-21

Omröstning 2008/09:NU3p1 Energipolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 81-83, 2008/09:MJ459 yrkande 27, 2008/09:N201, 2008/09:N204, 2008/09:N208, 2008/09:N226, 2008/09:N230, 2008/09:N244, 2008/09:N245, 2008/09:N256, 2008/09:N296, 2008/09:N327,

2008-12-10

Omröstning 2008/09:NU3p2 Vattenfall AB

Votering: betänkande 2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Vattenfall AB Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N15 yrkandena 1-4, 2008/09:MJ457 yrkande 6, 2008/09:N1 yrkandena 7 och 8, 2008/09:N323 yrkandena 7-9, 2008/09:N355 och 2008/09:N409 samt lägger redogörelse 2007/08:RRS25 till handlingarna. Datum:

2008-12-10

Omröstning 2008/09:NU2p6 Landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsfrågor

Votering: betänkande 2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 6 Landsbygds-glesbygds- och skärgårdsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N224 yrkandena 4 och 7, 2008/09:N248, 2008/09:N260, 2008/09:N261, 2008/09:N274, 2008/09:N288, 2008/09:N350 yrkandena 1 och 4 samt 2008/09:N429 yrkande 3. Datum:

2008-12-18

Omröstning 2008/09:NU2p4 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub536 yrkande 4, 2008/09:N213 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N224 yrkande 3, 2008/09:N237, 2008/09:N249, 2008/09:N289, 2008/09:N306, 2008/09:N373 yrkandena 1-3,

2008-12-18

Omröstning 2008/09:NU2p2 Allmän inriktning av den regionala tillväxtpolitiken

Votering: betänkande 2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 2 Allmän inriktning av den regionala tillväxtpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N224 yrkandena 1, 2 och 9, 2008/09:N279 yrkande 1, 2008/09:N329 och 2008/09:N429 yrkandena 1 och 6. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-18

Omröstning 2008/09:NU2p3 EG:s strukturfondsprogram

Votering: betänkande 2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 EG:s strukturfondsprogram Riksdagen avslår motion 2008/09:N429 yrkande 2. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 88 0 0 9 c

2008-12-18

Omröstning 2008/09:NU1p1 Mål för och inriktning av näringspolitiken

Votering: betänkande 2008/09:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Mål för och inriktning av näringspolitiken Riksdagen godkänner det mål för näringspolitiken som regeringen föreslår och att de nu gällande målen för politikområdena Näringspolitik och Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande upphör

2008-12-03

Omröstning 2005/06:NU20p1 Statens stöd till regional projektverksamhet

Votering: betänkande 2005/06:NU20 Statens stöd till regional projektverksamhet, förslagspunkt 1 Statens stöd till regional projektverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N17 yrkandena 1-5 och 2005/06:N18 yrkandena 1-5 och lägger redogörelse 2005/06:RRS18 till handlingarna. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU19p7 Energipolitiska insatser på klimatområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 7 Energipolitiska insatser på klimatområdet Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om energipolitiska insatser på klimatområdet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:127 punkt 3 och avslår motion 2005/06:N22

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p5 Energimyndighetens roll

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 5 Energimyndighetens roll Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 2 och 2005/06:N22 yrkande 6. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p4 Kommersialisering på energiområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 4 Kommersialisering på energiområdet Riksdagen avslår motion 2005/06:N22 yrkande 9. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p1 Utgångspunkter för insatserna

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 1 Utgångspunkter för insatserna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 1 och 2005/06:N22 yrkande 1. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-02