Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2005/06:NU10p1 Regelförbättring

Votering: betänkande 2005/06:NU10 Redogörelse för regelförbättringsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförbättring Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkande 6, 2005/06:Sk458 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U379 yrkande 3, 2005/06:Kr252 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 6, 2005/06:MJ350 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ448 yrkande

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU9p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS6 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2005/06:N14 yrkandena

2006-03-31

Omröstning 2005/06:NU9p2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn Riksdagen avslår motion 2005/06:N14 yrkande 5. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, kd Parti

2006-03-31

Omröstning 2005/06:NU8p1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

Votering: betänkande 2005/06:NU8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus, förslagspunkt 1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus a Konvertering från direktverkande elvärme Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett stöd för konvertering

2005-12-16

Omröstning 2005/06:NU7p3 Handel med privata tjänster

Votering: betänkande 2005/06:NU7 Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda, förslagspunkt 3 Handel med privata tjänster Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U339 yrkande 6 i denna del, 2005/06:N2 i denna del och 2005/06:N3 yrkandena 5-8. Datum: 2005-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c,

2005-12-01

Omröstning 2005/06:NU7p2 WTO-frågor

Votering: betänkande 2005/06:NU7 Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda, förslagspunkt 2 WTO-frågor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U381 yrkandena 5 och 6, 2005/06:MJ395 yrkande 10, 2005/06:MJ448 yrkandena 31-34, 2005/06:N2 i denna del, 2005/06:N3 yrkandena 1-4, 9-13, 16 och 19-21, 2005/06:N238 yrkandena 2 och 3,

2005-12-01

Omröstning 2005/06:NU6p4 Lagförslagets ikraftträdande

Votering: betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät, förslagspunkt 4 Lagförslagets ikraftträdande Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857 såvitt avser ikraftträdandebestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:27 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N5 yrkandena

2005-12-08

Omröstning 2005/06:NU6p3 Jämkning av avbrottsersättning

Votering: betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät, förslagspunkt 3 Jämkning av avbrottsersättning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857 såvitt avser 10 kap. 13 dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:27 i

2005-12-08

Omröstning 2005/06:NU5p1 Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel

Votering: betänkande 2005/06:NU5 Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel, förslagspunkt 1 Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ377 yrkande 10, 2002/03:N295 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ431 yrkande 13, 2003/04:N284, 2003/04:N288 yrkande 11, 2003/04:N318,

2005-10-19

Omröstning 2005/06:NU4p3 Företag med samhällsintressen

Votering: betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Företag med samhällsintressen Riksdagen avslår motion 2005/06:N386 yrkande 12. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 1 20 m 0 1 46 8 c 0 1 17 4

2005-11-30

Omröstning 2005/06:NU4p5 Statens ägarutövning

Votering: betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statens ägarutövning Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS18 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. fp yrkandena 1, 2 och 4-6, 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 4-7, 2004/05:N23 av

2005-11-30

Omröstning 2005/06:NU4p1 Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

Votering: betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 1 Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. kd, m, fp, c yrkande 3, 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd yrkandena 2 och 4 i denna del, 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. fp yrkandena

2005-11-30

Omröstning 2005/06:NU3p1 Allmän inriktning av energipolitiken

Votering: betänkande 2005/06:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Allmän inriktning av energipolitiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ532 yrkande 13, 2005/06:N229, 2005/06:N234, 2005/06:N237, 2005/06:N270 yrkandena 1-3, 2005/06:N289 yrkandena 2, 3 och 8, 2005/06:N307 yrkande 11, 2005/06:N338 yrkandena 6

2005-12-08

Omröstning 2005/06:NU3p2 Avvecklingen av kärnkraften

Votering: betänkande 2005/06:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Avvecklingen av kärnkraften Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ522 yrkande 2, 2005/06:N205, 2005/06:N220 i denna del, 2005/06:N227, 2005/06:N233 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:N260 yrkande 3, 2005/06:N307 yrkande 1, 2005/06:N428 yrkande 2, 2005/06:N436

2005-12-08

Omröstning 2005/06:NU2p4 Bemyndigandesystemet

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 4 Bemyndigandesystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N304 yrkande 13 och 2005/06:N344 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU2p6 Transportbidraget

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 6 Transportbidraget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. mp, yrkande 12, 2005/06:N252 av Gunilla Wahlén m.fl. v och 2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. fp yrkande 11. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU2p1 Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 1 Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N276, 2005/06:N277, 2005/06:N288, 2005/06:N329, 2005/06:N348, 2005/06:N364, 2005/06:N382 yrkandena 1, 6 och 9, 2005/06:N383 yrkandena 1, 2 och

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU2p3 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående styrningen av regionala stöd

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 3 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående styrningen av regionala stöd Riksdagen avslår motion 2005/06:N1 yrkandena 1-9 och lägger redogörelse 2005/06:RRS3 till handlingarna. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2005/06:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen godkänner det mål för politikområde Näringspolitik som föreslås i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:MJ532 yrkande 1, 2005/06:N224

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU1p5 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Votering: betänkande 2005/06:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 5 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag Riksdagen godkänner att regeringen under år 2006 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag enligt de villkor som förordas i propositionen. Därmed bifaller riksdagen

2005-12-15