Dokument & lagar (293 träffar)

Omröstning 2008/09:NU26p1 Elmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:NU26 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 1 Elmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 10, 20-22 och 31, 2008/09:N390 och 2008/09:N430 yrkandena 9-12. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p6 Vindkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 6 Vindkraft Riksdagen godkänner regeringens förslag till planeringsram för vindkraft. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 26, 2008/09:N15 yrkandena 6-9 och 34, 2008/09:N16 yrkande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p5 Kärnkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 5 Kärnkraft Riksdagen avslår motion 2008/09:N15 yrkandena 15-17 och 19. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p3 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 3 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p1 Energipolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning och mål Riksdagen godkänner regeringens förslag till a mål för andelen förnybar energi, b mål för andelen förnybar energi i transportsektorn, c mål för energieffektivisering till 2020, d vägledande mål för energieffektivisering

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU19p1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Votering: betänkande 2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, förslagspunkt 1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N12 yrkandena 1-14, 2008/09:N13 och 2008/09:N14 samt lägger skrivelse 2008/09:167 till handlingarna.

2009-05-20

Omröstning 2008/09:NU18p4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:N336. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU18p2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N236, 2007/08:N378 yrkande 9, 2007/08:N393 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 32, 2008/09:N305, 2008/09:N318 och 2008/09:N364 yrkande 1. Datum: 2009-04-02

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU17p1 Europeiska energinät

Votering: betänkande 2008/09:NU17 Europeiska energinät, förslagspunkt 1 Europeiska energinät Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2009-03-18 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 82 0 0 15 c 24 0 0 5 fp

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU16p1 Företagsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Företagsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N232, 2008/09:N247, 2008/09:N252, 2008/09:N262, 2008/09:N269, 2008/09:N272, 2008/09:N275, 2008/09:N279 yrkande 5, 2008/09:N282, 2008/09:N290, 2008/09:N303, 2008/09:N307, 2008/09:N308,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU16p2 Turism

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Turism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N209 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N234, 2008/09:N283, 2008/09:N284, 2008/09:N286, 2008/09:N300, 2008/09:N301, 2008/09:N302 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N304, 2008/09:N315, 2008/09:N325, 2008/09:N328,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU15p3 Mål för elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 3 Mål för elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N2 yrkande 3 och 2008/09:N375 yrkande 4. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v,

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU15p4 Certifikatberättigad elproduktion

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 4 Certifikatberättigad elproduktion Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ457 yrkande 2, 2008/09:MJ502 yrkande 27, 2008/09:N11 yrkande 1 och 2008/09:N385. Datum: 2009-03-18 Omröstning i motivfrågan

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU15p2 Ytterligare stöd till förnybar elproduktion

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 2 Ytterligare stöd till förnybar elproduktion Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N3 yrkande 2, 2008/09:N11 yrkandena 2 och 3, 2008/09:N280 och 2008/09:N375 yrkande 5. Datum: 2009-03-18 Omröstning

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU13p1 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010

Votering: betänkande 2008/09:NU13 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20082010, förslagspunkt 1 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N4 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:N5 yrkandena 1-5 och lägger skrivelse 2008/09:34 till handlingarna.

2009-02-11

Omröstning 2008/09:NU11p3 Samordning av ansökningar m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 3 Samordning av ansökningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 5 och 2008/09:N8 yrkande 1. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p6 Offentliggörande av domstolsavgörande

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 6 Offentliggörande av domstolsavgörande Riksdagen avslår motion 2008/09:N7 yrkande 4. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s Parti Ja Nej

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p9 Förslag om en upphovsrättskommission

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 9 Förslag om en upphovsrättskommission Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 6 och 2008/09:N298. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p5 Bevisvärdering

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 5 Bevisvärdering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 3 och 2008/09:N8 yrkande 2. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p4 Inriktning på fildelning i kommersiell skala

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 4 Inriktning på fildelning i kommersiell skala Riksdagen avslår motion 2008/09:N7 yrkande 2. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti

2009-02-25