Dokument & lagar (247 träffar)

Omröstning 2008/09:SoU25p2 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 2 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 2. lag om ändring i läkemedelslagen 1992:8593. lag om ändring i lagen 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

2009-06-11

Omröstning 2008/09:SoU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:So19. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 1 0 27 m 85 0 0 12 c 21 0

2009-06-11

Omröstning 2008/09:SoU24p1 Vissa läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2008/09:SoU24 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 1 Vissa läkemedelsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So203, 2007/08:So204 yrkandena 1-3, 2007/08:So225, 2007/08:So304, 2007/08:So341, 2007/08:So351, 2007/08:So546, 2008/09:So213 yrkande 1, 2008/09:So218 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So235, 2008/09:So241,

2009-05-13

Omröstning 2008/09:SoU22p2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13)

Votering: betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.förslagspunkt 2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg 2008/09:RRS13 Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS13 punkterna 1-3 och motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl.

2009-05-20

Omröstning 2008/09:SoU21p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:So15. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 73 0 0 24 c 20 0

2009-04-29

Omröstning 2008/09:SoU21p4 Inrättande av ett statligt läkemedelsföretag för generika

Votering: betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden, förslagspunkt 4 Inrättande av ett statligt läkemedelsföretag för generika Riksdagen avslår motion 2007/08:So447 yrkande 4 i denna del. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-29

Omröstning 2008/09:SoU19p1 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Votering: betänkande 2008/09:SoU19 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, förslagspunkt 1 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:82 och avslår motionerna 2008/09:So16

2009-05-13

Omröstning 2008/09:SoU18p1 Utlåtande om kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården

Votering: betänkande 2008/09:SoU18 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården, förslagspunkt 1 Utlåtande om kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Riksdagen lägger utlåtande 2008/09:SoU18 till handlingarna. Datum: 2009-03-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU17p3 Hälso- och klimatfrågors betydelse i samhällsplanering

Votering: betänkande 2008/09:SoU17 Folkhälsopolitik, förslagspunkt 3 Hälso- och klimatfrågors betydelse i samhällsplanering Riksdagen avslår motion 2008/09:So338. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 1 34 m 79 0

2009-03-26

Omröstning 2008/09:SoU16p7 Den sociala barn- och ungdomsvården

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 7 Den sociala barn- och ungdomsvården Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So402 av Solveig Hellquist fp yrkandena 1, 2 och 6-8, 2007/08:So433 av Luciano Astudillo s2007/08:So446 av Agneta Berliner fp2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng båda

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU16p1 Vistelsebegreppet

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 1 Vistelsebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So266, 2007/08:So288, 2007/08:So310, 2007/08:So451 och 2008/09:So259. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU16p5 Lokala resor

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 5 Lokala resor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So557 av Eva Olofsson och Elina Linna båda v och 2008/09:So573 av Amineh Kakabaveh vDatum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU15p1 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade

Votering: betänkande 2008/09:SoU15 Handikappfrågor, förslagspunkt 1 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So215, 2007/08:So281, 2007/08:So298, 2007/08:So327, 2007/08:So443, 2007/08:So475, 2007/08:A301 yrkande 2, 2008/09:So355 och 2008/09:So575 yrkande 22. Datum: 2009-03-18 Omröstning

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU14p1 Kommunernas arbete för att bekämpa våld mot kvinnor m.fl.

Votering: betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 1 Kommunernas arbete för att bekämpa våld mot kvinnor m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkandena 15, 17 och 22, 2008/09:Ju467 yrkandena 8, 9, 17 och 18, 2008/09:So299

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU14p3 Insatser riktade till våldsutövare

Votering: betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 3 Insatser riktade till våldsutövare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 62, 2008/09:So350 och 2008/09:So443. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU13p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2008/09:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So209 av Carina Hägg s2007/08:So278 av Maria Kornevik Jakobsson och Birgitta Sellén båda c2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp yrkande 20, 2007/08:So320

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SoU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s2008/09:So10 av Ylva Johansson m.fl. s, mp2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. s och 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. vDatum: 2009-02-25 Omröstning i

2009-02-25

Omröstning 2008/09:SoU8p1 Äldrepolitikens inriktning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So208 av Carina Hägg s2007/08:So377 av Rolf K Nilsson m2007/08:So401 av Solveig Hellquist fp2007/08:So424 av Roland Bäckman s2007/08:So478 av Ann-Christin Ahlberg s2007/08:So496 av Nikos Papadopoulos

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU8p3 HBT-frågor och äldreomsorgen

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 3 HBT-frågor och äldreomsorgen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkande 8, 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkande 9, 2008/09:So515 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s yrkandena 1 och 4 samt 2008/09:So554

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU8p7 Psykisk ohälsa hos äldre

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 7 Psykisk ohälsa hos äldre Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So372 av Désirée Liljevall s och 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-03-18