Dokument & lagar (138 träffar)

Omröstning 2008/09:SkU33p1 Redovisning av skatteutgifter 2009

Votering: betänkande 2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2009 Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk19 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2008/09:183 till handlingarna. Datum: 2009-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-06-17

Omröstning 2008/09:NU26p1 Elmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:NU26 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 1 Elmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 10, 20-22 och 31, 2008/09:N390 och 2008/09:N430 yrkandena 9-12. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p6 Vindkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 6 Vindkraft Riksdagen godkänner regeringens förslag till planeringsram för vindkraft. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 26, 2008/09:N15 yrkandena 6-9 och 34, 2008/09:N16 yrkande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p5 Kärnkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 5 Kärnkraft Riksdagen avslår motion 2008/09:N15 yrkandena 15-17 och 19. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p3 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 3 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p1 Energipolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning och mål Riksdagen godkänner regeringens förslag till a mål för andelen förnybar energi, b mål för andelen förnybar energi i transportsektorn, c mål för energieffektivisering till 2020, d vägledande mål för energieffektivisering

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU19p1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Votering: betänkande 2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, förslagspunkt 1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N12 yrkandena 1-14, 2008/09:N13 och 2008/09:N14 samt lägger skrivelse 2008/09:167 till handlingarna.

2009-05-20

Omröstning 2008/09:SkU32p1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Votering: betänkande 2008/09:SkU32 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, förslagspunkt 1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:12292.

2009-05-13

Omröstning 2008/09:NU18p4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:N336. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU18p2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N236, 2007/08:N378 yrkande 9, 2007/08:N393 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 32, 2008/09:N305, 2008/09:N318 och 2008/09:N364 yrkande 1. Datum: 2009-04-02

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU16p1 Företagsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Företagsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N232, 2008/09:N247, 2008/09:N252, 2008/09:N262, 2008/09:N269, 2008/09:N272, 2008/09:N275, 2008/09:N279 yrkande 5, 2008/09:N282, 2008/09:N290, 2008/09:N303, 2008/09:N307, 2008/09:N308,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU16p2 Turism

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Turism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N209 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N234, 2008/09:N283, 2008/09:N284, 2008/09:N286, 2008/09:N300, 2008/09:N301, 2008/09:N302 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N304, 2008/09:N315, 2008/09:N325, 2008/09:N328,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:SkU23p17 Skattevillkoren för boendet

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 17 Skattevillkoren för boendet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk237, 2008/09:Sk274 och 2008/09:C279 yrkande 10. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU23p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk201, 2008/09:Sk231 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sk238, 2008/09:Sk240, 2008/09:Sk249, 2008/09:Sk259, 2008/09:Sk264, 2008/09:Sk285,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p3 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 3 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 3 och 2008/09:Sk495 av Staffan Anger och Margareta Pålsson båda mDatum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p2 F-skatt

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 2 F-skatt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 8, 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson båda s yrkande 4, 2008/09:Sk488 av Désirée Pethrus Engström

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk329, 2008/09:Sk331, 2008/09:Sk332, 2008/09:Sk333 yrkandena 2 och 4-7, 2008/09:Sk351 yrkandena 1-3, 2008/09:Sk358, 2008/09:Sk362 yrkandena

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU26p6 Kilometerskatt för lastfordon

Votering: betänkande 2008/09:SkU26 Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel, förslagspunkt 6 Kilometerskatt för lastfordon Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk352 yrkande 5, 2008/09:Sk419, 2008/09:T8 yrkande 16, 2008/09:T10 yrkande 8, 2008/09:T382 yrkande 1, 2008/09:T503 yrkande 3 och 2008/09:MJ459

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk317 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd båda s2008/09:Sk355 av Ann-Christin Ahlberg och Sylvia Lindgren båda s2008/09:Sk482 av Gunnar Sandberg m.fl. s

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p10 Kostnadsersättningar från kommun

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 10 Kostnadsersättningar från kommun Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk205 av Helena Leander och Gunvor G Ericson båda mp2008/09:Sk206 av Jan Ertsborn och Solveig Hellquist båda fp2008/09:Sk223 av Marie Engström m.fl. v2008/09:Sk235

2009-03-19