Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2008/09:NU3p2 Vattenfall AB

Votering: betänkande 2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Vattenfall AB Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N15 yrkandena 1-4, 2008/09:MJ457 yrkande 6, 2008/09:N1 yrkandena 7 och 8, 2008/09:N323 yrkandena 7-9, 2008/09:N355 och 2008/09:N409 samt lägger redogörelse 2007/08:RRS25 till handlingarna. Datum:

2008-12-10

Omröstning 2008/09:NU2p3 EG:s strukturfondsprogram

Votering: betänkande 2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 EG:s strukturfondsprogram Riksdagen avslår motion 2008/09:N429 yrkande 2. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 88 0 0 9 c

2008-12-18

Omröstning 2008/09:NU25p3 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 3 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p1 Energipolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning och mål Riksdagen godkänner regeringens förslag till a mål för andelen förnybar energi, b mål för andelen förnybar energi i transportsektorn, c mål för energieffektivisering till 2020, d vägledande mål för energieffektivisering

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU16p2 Turism

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Turism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N209 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N234, 2008/09:N283, 2008/09:N284, 2008/09:N286, 2008/09:N300, 2008/09:N301, 2008/09:N302 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N304, 2008/09:N315, 2008/09:N325, 2008/09:N328,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU11p9 Förslag om en upphovsrättskommission

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 9 Förslag om en upphovsrättskommission Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 6 och 2008/09:N298. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p5 Bevisvärdering

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 5 Bevisvärdering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 3 och 2008/09:N8 yrkande 2. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU11p4 Inriktning på fildelning i kommersiell skala

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 4 Inriktning på fildelning i kommersiell skala Riksdagen avslår motion 2008/09:N7 yrkande 2. Datum: 2009-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti

2009-02-25

Omröstning 2008/09:NU8p2 Omfattning av undantaget från kvotplikten

Votering: betänkande 2008/09:NU8 Ändring i lagen om elcertifikat, förslagspunkt 2 Omfattning av undantaget från kvotplikten Riksdagen avslår motion 2008/09:N2 yrkande 1. Datum: 2008-11-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m 86 0

2008-11-13

Omröstning 2008/09:NU5p1 Regelförenklingsarbetet

Votering: betänkande 2008/09:NU5 Regelförenklingsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförenklingsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N230, 2006/07:N324, 2006/07:N344 yrkande 6, 2007/08:N16, 2007/08:N17 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N218, 2007/08:N290, 2007/08:N323 yrkande 4, 2007/08:N346 yrkande 8, 2007/08:N352, 2007/08:N390,

2008-10-22

Omröstning 2008/09:NU4p4 LKAB:s avkastningskrav

Votering: betänkande 2008/09:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4 LKAB:s avkastningskrav Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N1 yrkande 9 och 2008/09:N323 yrkande 11. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 113 0 17 m 87 0

2009-01-21

Omröstning 2008/09:NU4p3 Statens ägarutövning

Votering: betänkande 2008/09:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Statens ägarutövning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ502 yrkande 2, 2008/09:N254, 2008/09:N257 och 2008/09:N323 yrkandena 3-6 och 10. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-01-21

Omröstning 2008/09:NU11p2 Förändringar av upphovsrätten m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, förslagspunkt 2 Förändringar av upphovsrätten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N237, 2006/07:N297 yrkandena 5-7, 11 och 14, 2007/08:N289, 2007/08:N386 yrkandena 1-3, 7-9 och 11, 2007/08:N388,

2009-02-25

Omröstning 2005/06:NU8p1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

Votering: betänkande 2005/06:NU8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus, förslagspunkt 1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus a Konvertering från direktverkande elvärme Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett stöd för konvertering

2005-12-16

Omröstning 2005/06:NU2p6 Transportbidraget

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 6 Transportbidraget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. mp, yrkande 12, 2005/06:N252 av Gunilla Wahlén m.fl. v och 2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. fp yrkande 11. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU1p5 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Votering: betänkande 2005/06:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 5 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag Riksdagen godkänner att regeringen under år 2006 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag enligt de villkor som förordas i propositionen. Därmed bifaller riksdagen

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU18p9 Reformerad elmarknad

Votering: betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, förslagspunkt 9 Reformerad elmarknad Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 96, 2005/06:N289 yrkandena 6 och 7, 2005/06:N338 yrkande 22 och 2005/06:N402. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU17p1 Allmänt om elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2005/06:NU17 Förnybar el med gröna certifikat, förslagspunkt 1 Allmänt om elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N27 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2005/06:N28 yrkande 1, 2005/06:N29 yrkande 1, 2005/06:N30 yrkandena 1, 2 och 8, 2005/06:N436 yrkande 10 och 2005/06:N441 yrkande 15. Datum:

2006-06-14

Omröstning 2005/06:NU16p3 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 3 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N208 yrkande 2, 2005/06:N244 yrkande 2, 2005/06:N351, 2005/06:N434 yrkandena 12 och 13, 2005/06:N445 yrkande 8, 2005/06:N478 yrkandena 12

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU16p1 Konkurrenspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Konkurrenspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 2, 2005/06:L310 yrkande 3, 2005/06:U290 yrkande 5, 2005/06:N208 yrkande 1, 2005/06:N434 yrkande 9, 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande

2006-05-31