Dokument & lagar (192 träffar)

Omröstning 2005/06:SoU5p15 Förebyggande arbete kring utsatta barn

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 15 Förebyggande arbete kring utsatta barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So391 yrkande 2, 2004/05:So498, 2004/05:So576, 2005/06:Ju533 yrkande 1, 2005/06:So499 yrkande 6 och 2005/06:So556

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU15p6 Apoteksmonopolet

Votering: betänkande 2005/06:SoU15 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.förslagspunkt 6 Apoteksmonopolet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1996:1152 om handel med läkemedel m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:70 i denna del och avslår motion 2005/06:So23 yrkande 2. Datum:

2006-04-05

Omröstning 2005/06:NU16p4 Kriminalisering av karteller

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Kriminalisering av karteller Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 8 och 2005/06:Bo338 yrkande 10. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp,

2006-05-31

Omröstning 2005/06:SoU8p3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So467 yrkande 2, 2003/04:So619 yrkande 2, 2004/05:So615 yrkande 2, 2005/06:So251 yrkande 1 och 2005/06:So479. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU5p16 Barn med missbrukande, kriminella eller psykiskt sjuka föräldrar

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 16 Barn med missbrukande, kriminella eller psykiskt sjuka föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju331 yrkandena 10 och 11, 2004/05:So362, 2004/05:So395 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkande

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p12 Alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 12 Alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador Riksdagen avslår motion 2004/05:So551 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 kd Parti

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU4p2 Dödshjälp

Votering: betänkande 2005/06:SoU4 Vård i livets slutskede, förslagspunkt 2 Dödshjälp Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So278, 2003/04:So327 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So497, 2005/06:So260, 2005/06:So268 och 2005/06:So712 yrkande 14. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti

2005-11-16

Omröstning 2005/06:SoU3p1 Arvsfondsdelegationens organisation

Votering: betänkande 2005/06:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004, m.m.förslagspunkt 1 Arvsfondsdelegationens organisation Riksdagen avslår motion 2004/05:So39 yrkande 1. Datum: 2005-11-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti Ja Nej

2005-11-09

Omröstning 2005/06:SoU31p7 Barnbidrag och försörjningsstöd

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 7 Barnbidrag och försörjningsstöd Riksdagen avslår motion 2005/06:So648 yrkande 4. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 47 0 0 8

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU31p29 Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 29 Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju482 yrkande 4, 2004/05:So209 yrkande 2, 2004/05:So512 yrkande 1, 2004/05:So597 yrkande 1, 2005/06:So556 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So557 yrkande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU30p2 IT ur ett patientperspektiv

Votering: betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, förslagspunkt 2 IT ur ett patientperspektiv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 2, 2005/06:So32 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So34 yrkande 2. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c,

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SoU30p1 Nationell styrning av IT i vården

Votering: betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, förslagspunkt 1 Nationell styrning av IT i vården Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 1 och 2005/06:So33 yrkandena 2-5. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SoU2p16 Läkemedels miljöpåverkan

Votering: betänkande 2005/06:SoU2 Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor, förslagspunkt 16 Läkemedels miljöpåverkan Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So394 yrkande 22, 2004/05:So465 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ261 yrkande 3 och 2004/05:MJ435 yrkande 3. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-11-16

Omröstning 2005/06:SoU2p1 Tillsättande av särskilt utskott

Votering: betänkande 2005/06:SoU2 Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor, förslagspunkt 1 Tillsättande av särskilt utskott Riksdagen avslår motion 2004/05:So38 yrkande 4. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125

2005-11-16

Omröstning 2005/06:SoU28p1 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU28 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.förslagspunkt 1 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård och 2. lag om ändring

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SoU26p30 Stöd till anhöriga

Votering: betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, förslagspunkt 30 Stöd till anhöriga Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 12, 2005/06:So39 yrkande 22 och 2005/06:So41 yrkandena 8 och 9. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU24p6 Nystart på tillgänglighetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken, förslagspunkt 6 Nystart på tillgänglighetsarbetet Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 3. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU24p1 Målen för handikappolitiken

Votering: betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken, förslagspunkt 1 Målen för handikappolitiken Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 1. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU23p5 En nämnd för rikssjukvård

Votering: betänkande 2005/06:SoU23 Rikssjukvård, förslagspunkt 5 En nämnd för rikssjukvård Riksdagen avslår motion 2005/06:So24 yrkande 1. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 48 0 0 7 c 18 0 0 4 fp 36

2006-05-10

Omröstning 2005/06:SoU23p2 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Votering: betänkande 2005/06:SoU23 Rikssjukvård, förslagspunkt 2 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:73 och avslår motionerna 2005/06:So25 yrkandena 1 och

2006-05-10