Dokument & lagar (83 träffar)

Omröstning 2008/09:UU13p5 Företagens ansvar, spekulationsekonomi m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU13 Globalisering förslagspunkt 5 Företagens ansvar, spekulationsekonomi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U358 yrkandena 15 och 16, 2008/09:U322 yrkandena 18 och 22 samt 2008/09:U349 yrkandena 21, 24 och 26. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-16

Omröstning 2008/09:UU6p6 Demokratifrämjande via EU respektive multilaterala organ m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 6 Demokratifrämjande via EU respektive multilaterala organ m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U244 yrkande 2, 2006/07:U248 yrkande 5, 2007/08:U220 yrkande 4, 2007/08:U226 yrkandena 8 och 9, 2007/08:U245, 2008/09:U5 yrkande

2009-03-11

Omröstning 2008/09:UU6p2 De medborgerliga och politiska rättigheterna m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 2 De medborgerliga och politiska rättigheterna m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U357 yrkande 7, 2008/09:U5 yrkandena 6-8, 2008/09:U6 yrkande 1, 2008/09:U349 yrkandena 29 och 70 samt 2008/09:A216 yrkande 2. Datum: 2009-03-11

2009-03-11

Omröstning 2008/09:UU6p1 Övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U5 yrkandena 1-3 och 5, 2008/09:U6 yrkande 2 i denna del, 2008/09:U7 yrkande 1, 2008/09:U255 yrkande 21, 2008/09:U322 yrkandena

2009-03-11

Omröstning 2008/09:UU2p12 Regeringens och Sidas hantering av budgetstöd

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 12 Regeringens och Sidas hantering av budgetstöd Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS27 punkterna 1-3 och motionerna 2007/08:U7 och 2007/08:U8 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU2p13 Internationella överenskommelser och villkor med anknytning till bistånd

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 13 Internationella överenskommelser och villkor med anknytning till bistånd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U208 yrkande 7, 2008/09:U240 yrkande 3 och 2008/09:U255 yrkandena 5, 15 och 16. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU2p2 Främjande av internationella biståndsströmmar

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 2 Främjande av internationella biståndsströmmar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U237 yrkande 2, 2008/09:U255 yrkande 1 och 2008/09:U349 yrkande 11. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU2p9 Mål och utvärdering

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 9 Mål och utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 28, 2008/09:U255 yrkande 3, 2008/09:U349 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2008/09:U351 yrkande 9. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU2p11 Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 11 Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS16 och motion 2007/08:U6. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU1p4 Anslagen för 2009 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Votering: betänkande 2008/09:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 4 Anslagen för 2009 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen regeringens förslag i bilaga 2. Därmed bifaller

2008-12-15

Omröstning 2008/09:UU8p9 Godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 9 Godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget Riksdagen godkänner i den ordning som anges i 10 kap.

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p8 Beslutsprocedur som för stiftande av grundlag

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 8 Beslutsprocedur som för stiftande av grundlag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U3, 2008/09:U4 yrkandena 39 och 40 samt 2008/09:U355. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p7 Samlad bedömning av Lissabonfördraget

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 7 Samlad bedömning av Lissabonfördraget Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U1 i denna del, 2008/09:U2 yrkandena 2 och 4, 2008/09:U4 yrkandena 1-38, 2008/09:U258 och 2008/09:A345 yrkandena 2 och 3. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p6 Folkomröstning

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 6 Folkomröstning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U2 yrkande 3 och 2008/09:U4 yrkande 42. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 1 27 m 87 0 1 9

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p10 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 10 Lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till EU Riksdagen antar i den ordning som anges i 10 kap. 5 första stycket tredje meningen regeringsformen regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p4 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 4 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U2 yrkandena 5 och 6 samt 2008/09:U4 yrkandena 43 och 44. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p3 Arbetsmarknadsfrågor i en framtid

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 3 Arbetsmarknadsfrågor i en framtid Riksdagen avslår motion 2008/09:A387 yrkandena 3-6. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m 88 0 0 9 c 25 0

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU8p11 EU:s framtid och reflexionsgruppen

Votering: betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget, förslagspunkt 11 EU:s framtid och reflexionsgruppen Riksdagen avslår motion 2008/09:U4 yrkande 41. Datum: 2008-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0 0 27 m 87 0 1 9 c 24 0 1

2008-11-20

Omröstning 2008/09:UU3p5 Aktionsplan för Östersjön

Votering: betänkande 2008/09:UU3 Norden, förslagspunkt 5 Aktionsplan för Östersjön Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 1. Datum: 2008-10-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 0 35 m 76 0 0 21 c 22 0 0 7 fp 20 0

2008-10-29

Omröstning 2008/09:UU3p4 Samarbetet med närområdet

Votering: betänkande 2008/09:UU3 Norden, förslagspunkt 4 Samarbetet med närområdet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U13 yrkandena 4 och 5, 2007/08:U242, 2007/08:U243, 2007/08:U272, 2007/08:U347 yrkandena 1, 3 och 5, 2007/08:U355 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U362 yrkande 3, 2008/09:U260, 2008/09:U347 yrkande 1 och 2008/09:U349

2008-10-29