Dokument & lagar (114 träffar)

Omröstning 2007/08:NU14p3 Om- och avregleringar

Votering: betänkande 2007/08:NU14 bet 2007/08 NU14 förslagspunkt 3 Om- och avregleringar Riksdagen avslår motion 2007/08:N262. Datum: 2008-06-12 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m 82 0 0 15 c 25 0 0 4 fp 22 0 0 6

2008-06-12

Omröstning 2005/06:NU16p4 Kriminalisering av karteller

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Kriminalisering av karteller Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 8 och 2005/06:Bo338 yrkande 10. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp,

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU9p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS6 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2005/06:N14 yrkandena

2006-03-31

Omröstning 2005/06:NU4p3 Företag med samhällsintressen

Votering: betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Företag med samhällsintressen Riksdagen avslår motion 2005/06:N386 yrkande 12. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 1 20 m 0 1 46 8 c 0 1 17 4

2005-11-30

Omröstning 2005/06:NU2p4 Bemyndigandesystemet

Votering: betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling, förslagspunkt 4 Bemyndigandesystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N304 yrkande 13 och 2005/06:N344 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-15

Omröstning 2005/06:NU19p7 Energipolitiska insatser på klimatområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 7 Energipolitiska insatser på klimatområdet Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om energipolitiska insatser på klimatområdet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:127 punkt 3 och avslår motion 2005/06:N22

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p5 Energimyndighetens roll

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 5 Energimyndighetens roll Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 2 och 2005/06:N22 yrkande 6. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p4 Kommersialisering på energiområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 4 Kommersialisering på energiområdet Riksdagen avslår motion 2005/06:N22 yrkande 9. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU18p1 Sanktionssystem mot nätkoncessionshavare

Votering: betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, förslagspunkt 1 Sanktionssystem mot nätkoncessionshavare Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N19 yrkande 1, 2005/06:N441 yrkande 6 och 2005/06:N476 yrkande 7. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU16p5 Konkurrensen inom dagligvaruhandeln

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Konkurrensen inom dagligvaruhandeln Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ395 yrkande 6, 2005/06:N265, 2005/06:N266, 2005/06:N343, 2005/06:N345 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:N444 yrkande 1. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU15p4 Torv

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 4 Torv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N310, 2005/06:N311, 2005/06:N397, 2005/06:N451 och 2005/06:N462. Datum: 2006-04-26 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU15p3 Fjärrvärme

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 3 Fjärrvärme Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N282, 2005/06:N285, 2005/06:N367, 2005/06:N371, 2005/06:N428 yrkande 1, 2005/06:N432, 2005/06:N446, 2005/06:N452 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N476 yrkande 12 och 2005/06:Bo256

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU14p2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor

Votering: betänkande 2005/06:NU14 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L374 yrkande 3, 2005/06:U381 yrkande 12, 2005/06:N248, 2005/06:N459 och 2005/06:A367 yrkande 2. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU10p1 Regelförbättring

Votering: betänkande 2005/06:NU10 Redogörelse för regelförbättringsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförbättring Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkande 6, 2005/06:Sk458 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U379 yrkande 3, 2005/06:Kr252 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 6, 2005/06:MJ350 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ448 yrkande

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU9p2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn Riksdagen avslår motion 2005/06:N14 yrkande 5. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, kd Parti

2006-03-31

Omröstning 2005/06:NU4p5 Statens ägarutövning

Votering: betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statens ägarutövning Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS18 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. fp yrkandena 1, 2 och 4-6, 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 4-7, 2004/05:N23 av

2005-11-30

Omröstning 2005/06:NU12p5 Återförande av vattenkraftsmedel

Votering: betänkande 2005/06:NU12 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik, förslagspunkt 5 Återförande av vattenkraftsmedel Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N223, 2004/05:N233, 2004/05:N257 yrkande 4, 2004/05:N293, 2004/05:N331, 2004/05:N333, 2004/05:N398 yrkande 12, 2005/06:N297, 2005/06:N349, 2005/06:N382 yrkande

2006-03-22

Omröstning 2005/06:NU6p4 Lagförslagets ikraftträdande

Votering: betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät, förslagspunkt 4 Lagförslagets ikraftträdande Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857 såvitt avser ikraftträdandebestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:27 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N5 yrkandena

2005-12-08

Omröstning 2005/06:NU20p1 Statens stöd till regional projektverksamhet

Votering: betänkande 2005/06:NU20 Statens stöd till regional projektverksamhet, förslagspunkt 1 Statens stöd till regional projektverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N17 yrkandena 1-5 och 2005/06:N18 yrkandena 1-5 och lägger redogörelse 2005/06:RRS18 till handlingarna. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2005/06:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen godkänner det mål för politikområde Näringspolitik som föreslås i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:MJ532 yrkande 1, 2005/06:N224

2005-12-15