Dokument & lagar (117 träffar)

Omröstning 2009/10:UU12p1 Ny krigsmaterielutredning

Votering: betänkande 2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, förslagspunkt 1 Ny krigsmaterielutredning Riksdagen avslår motion 2009/10:U11. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-06-22

Omröstning 2009/10:UU18p5 Konditionalitet

Votering: betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009, förslagspunkt 5 Konditionalitet Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi10 yrkande 1. Datum: 2010-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja

2010-06-16

Omröstning 2009/10:UU18p2 Styrning och inriktning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009, förslagspunkt 2 Styrning och inriktning m.m. Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi9 yrkandena 1-3. Datum: 2010-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2010-06-16

Omröstning 2009/10:UU18p7 Klimat- och energifrågor

Votering: betänkande 2009/10:UU18 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009, förslagspunkt 7 Klimat- och energifrågor Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi10 yrkandena 10 och 11. Datum: 2010-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-06-16

Omröstning 2009/10:UU10p4 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser

Votering: betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet förslagspunkt 4 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U15 yrkande 1 och 2009/10:U340 yrkandena 11, 56, 58, 59, 61

2010-06-02

Omröstning 2009/10:UU10p19 Klimatförhandlingarna

Votering: betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet förslagspunkt 19 Klimatförhandlingarna Riksdagen avslår motion 2009/10:U16 yrkande 1. Datum: 2010-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-06-02

Omröstning 2009/10:UU10p12 Sysselsättning och fackliga rättigheter

Votering: betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet förslagspunkt 12 Sysselsättning och fackliga rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk407 yrkande 3, 2009/10:U15 yrkande 3, 2009/10:U16 yrkande 7 och 2009/10:U321. Datum: 2010-06-02 Omröstning

2010-06-02

Omröstning 2009/10:UU10p11 Rättsliga och inrikes frågor

Votering: betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet förslagspunkt 11 Rättsliga och inrikes frågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U223 och 2009/10:Sf211 yrkande 7. Datum: 2010-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v,

2010-06-02

Omröstning 2009/10:UU10p2 Utvidgningsprocessen

Votering: betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet förslagspunkt 2 Utvidgningsprocessen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U205 yrkande 1, 2009/10:U335 och 2009/10:U340 yrkande 57. Datum: 2010-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-06-02

Omröstning 2009/10:UU14p3 Uppföljning av avräkningar

Votering: betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling, förslagspunkt 3 Uppföljning av avräkningar Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U13 yrkande 4 och 2009/10:U14 yrkande 1. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-05-26

Omröstning 2009/10:UU14p1 Millenniemålen m.m.

Votering: betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling, förslagspunkt 1 Millenniemålen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U12 yrkande 1 och 2009/10:U13 yrkandena 1 och 3. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-05-26

Omröstning 2009/10:UU14p9 Klimatförändringar och miljöpåverkan

Votering: betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling, förslagspunkt 9 Klimatförändringar och miljöpåverkan Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U12 yrkande 4 och 2009/10:U14 yrkande 4. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti

2010-05-26

Omröstning 2009/10:UU14p5 Mänskliga rättigheter

Votering: betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling, förslagspunkt 5 Mänskliga rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U12 yrkande 2, 2009/10:U13 yrkande 5 och 2009/10:U14 yrkandena 2 och 6. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-05-26

Omröstning 2009/10:UU17p1 Kommissionens meddelande KOM(2010) 135 Kommissionens arbetsprogram för 2010 - Tid för handling

Votering: betänkande 2009/10:UU17 Kommissionens arbetsprogram 2010, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande KOM2010 135 Kommissionens arbetsprogram för 2010 Tid för handling Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2010-05-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej

2010-05-05

Omröstning 2009/10:UU20p2 Försäkringsbenägenhet

Votering: betänkande 2009/10:UU20 Lag om konsulära katastrofinsatser, förslagspunkt 2 Försäkringsbenägenhet Riksdagen avslår motion 2009/10:U7. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 83 0 0 13 c 22 0 0

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU15p17 Kina

Votering: betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17 Kina Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U203 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2008/09:U277, 2008/09:U303 yrkandena 1, 4 och 5, 2008/09:U349 yrkande 94 och 2009/10:U340 yrkande 85. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU15p2 Företagens och staternas roll

Votering: betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 2 Företagens och staternas roll Riksdagen avslår motion 2009/10:U255 yrkande 3. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 0 22 m

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU15p1 Inriktningsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 1 Inriktningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K355 yrkande 2, 2009/10:U273 yrkande 5, 2009/10:U276 yrkande 3 och 2009/10:U340 yrkande 26. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU15p3 SRHR-frågor

Votering: betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 3 SRHR-frågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U202 yrkande 8, 2009/10:U209 yrkande 9, 2009/10:U211 och 2009/10:U229. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-04-28

Omröstning 2009/10:UU13p1 Samarbete med Asien och Latinamerika

Votering: betänkande 2009/10:UU13 Vissa frågor om globalisering m.m.förslagspunkt 1 Samarbete med Asien och Latinamerika Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U359 yrkandena 15, 19 och 20, 2009/10:U202 yrkande 1 och 2009/10:U340 yrkandena 81, 83 och 84. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-17