Dokument & lagar (112 träffar)

Omröstning 2010/11:NU26p2 Förbud mot att uppföra nya reaktorer, ändring i ansvarsreglerna vid en olycka och uppdrag till Energimyndigheten

Votering: betänkande 2010/11:NU26 Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer, förslagspunkt 2 Förbud mot att uppföra nya reaktorer, ändring i ansvarsreglerna vid en olycka och uppdrag till Energimyndigheten Riksdagen avslår motion 2010/11:N5 yrkandena 5-7. Datum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-06-21

Omröstning 2010/11:NU26p1 Säkerheten i de svenska kärnkraftsreaktorerna

Votering: betänkande 2010/11:NU26 Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer, förslagspunkt 1 Säkerheten i de svenska kärnkraftsreaktorerna Riksdagen avslår motion 2010/11:N5 yrkandena 1-4. Datum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 38

2011-06-21

Omröstning 2010/11:NU21p4 Elmarknadens funktion och utveckling

Votering: betänkande 2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.förslagspunkt 4 Elmarknadens funktion och utveckling Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N6 yrkande 4, 2010/11:N304, 2010/11:N313, 2010/11:N331, 2010/11:N351 och 2010/11:N385. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU21p3 Smarta elnät samt mätning och debitering av el

Votering: betänkande 2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.förslagspunkt 3 Smarta elnät samt mätning och debitering av el Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N218, 2010/11:N237, 2010/11:N254, 2010/11:N309, 2010/11:N329 yrkandena 1-4, 2010/11:N369 yrkandena 2 och 5 samt 2010/11:N437 yrkandena

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU20p1 Övergripande om företagsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2010/11:NU20 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Övergripande om företagsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 7, 2010/11:T332 yrkande 4, 2010/11:N202, 2010/11:N212, 2010/11:N213, 2010/11:N217, 2010/11:N224, 2010/11:N230, 2010/11:N246, 2010/11:N248, 2010/11:N268,

2011-05-18

Omröstning 2010/11:NU20p5 Rymdfrågor

Votering: betänkande 2010/11:NU20 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Rymdfrågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N210, 2010/11:N317, 2010/11:N390, 2010/11:N392 och 2010/11:N393. Datum: 2011-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-05-18

Omröstning 2010/11:NU19p3 Övriga frågor

Votering: betänkande 2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige, förslagspunkt 3 Övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N366 i denna del, 2010/11:A385 yrkande 4 i denna del och 2010/11:A403 yrkande 2 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU16p1 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB

Votering: betänkande 2010/11:NU16 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB, förslagspunkt 1 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Riksdagen avslår motion 2010/11:N3 yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2010/11:74 till handlingarna. Datum: 2011-05-12 Omröstning

2011-05-12

Omröstning 2010/11:NU14p4 Prospektering efter och utvinning av naturgas eller andra fossila bränslen

Votering: betänkande 2010/11:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Prospektering efter och utvinning av naturgas eller andra fossila bränslen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N279, 2010/11:N414 och 2010/11:N439 yrkande 2. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4

2011-04-27

Omröstning 2010/11:NU14p2 Uranbrytning

Votering: betänkande 2010/11:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N240, 2010/11:N280 yrkande 1, 2010/11:N330 yrkande 2 och 2010/11:N342. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-27

Omröstning 2010/11:NU13p3 Förhandlingarna med handelsorganisationen Mercosur

Votering: betänkande 2010/11:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 3 Förhandlingarna med handelsorganisationen Mercosur Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ268 yrkande 3 och 2010/11:MJ393 yrkande 3. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-13

Omröstning 2010/11:NU13p6 Exportfrämjande

Votering: betänkande 2010/11:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Exportfrämjande Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N391 och 2010/11:N419. Datum: 2011-04-13 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 91 0 0 16

2011-04-13

Omröstning 2010/11:NU12p1 Vindkraft

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N320 och 2010/11:N369 yrkande 6. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 109 0 3 M 104 0 0

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU12p4 Biogas

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 4 Biogas Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N235, 2010/11:N321, 2010/11:N367, 2010/11:N369 yrkande 8, 2010/11:N398 yrkandena 1-3, 12 och 15 samt 2010/11:N430. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S,

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU12p2 Vattenkraft

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 2 Vattenkraft Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N204, 2010/11:N238, 2010/11:N242, 2010/11:N411 och 2010/11:N434. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU11p4 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2010/11:NU11 Vissa immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2010/11:N440 yrkandena 5 och 6. Datum: 2011-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 47 1 45 19

2011-03-10

Omröstning 2010/11:NU11p7 Tillsättande av en kommission

Votering: betänkande 2010/11:NU11 Vissa immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Tillsättande av en kommission Riksdagen avslår motion 2010/11:T275 yrkande 3. Datum: 2011-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 94 0 0 13 MP

2011-03-10

Omröstning 2010/11:NU10p1 Kommissionens meddelande om EU:s inre marknad

Votering: betänkande 2010/11:NU10 På väg mot en inre marknadsakt, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande om EU:s inre marknad Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-02-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0

2011-02-16

Omröstning 2010/11:NU8p2 Allmänt om regelförenkling

Votering: betänkande 2010/11:NU8 Regelförenklingsarbetet, förslagspunkt 2 Allmänt om regelförenkling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N19 yrkande 1, 2010/11:C311 yrkande 6, 2010/11:MJ278 yrkande 9, 2010/11:N253, 2010/11:N259, 2010/11:N263, 2010/11:N274, 2010/11:N295, 2010/11:N324, 2010/11:N333 yrkande 6, 2010/11:N347,

2011-04-07

Omröstning 2010/11:NU7p7 SJ AB

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 7 SJ AB Riksdagen avslår motion 2010/11:T377 yrkande 5. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 1 0 3 M 104 0 0 3 MP 0 25 0 0 FP 24 0 0 0 C 23

2011-03-16