Dokument & lagar (107 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3 Begränsning av mangan i dieselbränslen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 oktober 2015 Björn Söder Claes

2015-10-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2005/06:MJU23p23 Straffbestämmelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU23 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.förslagspunkt 23 Straffbestämmelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 11 och 2005/06:MJ21 yrkande 17. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-06-02

Omröstning 2005/06:MJU24p2 Lagförslagen i övrigt

Votering: betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring, förslagspunkt 2 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 2. lag om ändring i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet i den

2006-05-19

Omröstning 2005/06:MJU24p4 Behov av höjda avgiftsnivåer

Votering: betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring, förslagspunkt 4 Behov av höjda avgiftsnivåer Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ24 av Åsa Domeij mp yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-19

Omröstning 2005/06:MJU16p14 Vissa övriga rovdjursfrågor m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU16 Jakt och viltvård, förslagspunkt 14 Vissa övriga rovdjursfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ296 yrkande 1, 2005/06:MJ305 yrkande 3 och 2005/06:MJ517 yrkandena 3 och 4. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU16p3 Skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd

Votering: betänkande 2005/06:MJU16 Jakt och viltvård, förslagspunkt 3 Skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ206, 2005/06:MJ238, 2005/06:MJ251 yrkande 6, 2005/06:MJ263, 2005/06:MJ270, 2005/06:MJ275 yrkande 1, 2005/06:MJ305 yrkande 2, 2005/06:MJ314 yrkande 1, 2005/06:MJ350

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p4 Prioriteringar mellan insatsområdena m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 4 Prioriteringar mellan insatsområdena m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ15 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p42 Parlamentarisk förankring m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 42 Parlamentarisk förankring m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ16 yrkande 3 och 2005/06:MJ17 yrkande 23. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p9 Jämställdhetsperspektivet

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 9 Jämställdhetsperspektivet Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ334 yrkande 12. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU19p6 Stranderosion i Stockholms skärgård

Votering: betänkande 2005/06:MJU19 Naturvård, förslagspunkt 6 Stranderosion i Stockholms skärgård Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ273. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 40 m 0 38 0 17 c 0 16

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU18p10 Slaktkycklingar

Votering: betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m.förslagspunkt 10 Slaktkycklingar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ416 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ482 yrkandena 1-4. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU18p7 Pälsdjur

Votering: betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m.förslagspunkt 7 Pälsdjur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ222, 2005/06:MJ235, 2005/06:MJ245, 2005/06:MJ280 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ398, 2005/06:MJ474 yrkande 1, 2005/06:MJ508, 2005/06:MJ518 yrkande 9, 2005/06:MJ524 yrkande 4 och 2005/06:MJ570 yrkandena 1-4. Datum:

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU8p2 Vikten av långsiktiga regelverk

Votering: betänkande 2005/06:MJU8 Småskalig livsmedelsförädling m.m.förslagspunkt 2 Vikten av långsiktiga regelverk Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. c yrkande 1. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-09

Omröstning 2005/06:MJU8p31 Regelförenklingar

Votering: betänkande 2005/06:MJU8 Småskalig livsmedelsförädling m.m.förslagspunkt 31 Regelförenklingar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd yrkande 23, 2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. fp yrkandena 1 och 4, 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. mp, yrkande 14 och 2005/06:MJ571 av Karin

2006-03-09

Omröstning 2005/06:MJU2p8 Principer för utbetalning av vissa stöd

Votering: betänkande 2005/06:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, förslagspunkt 8 Principer för utbetalning av vissa stöd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ202, 2005/06:MJ233 yrkande 1, 2005/06:MJ284, 2005/06:MJ338, 2005/06:MJ376, 2005/06:MJ419 och 2005/06:MJ594 yrkande 3. Datum:

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU2p6 WTO-förhandlingarna m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, förslagspunkt 6 WTO-förhandlingarna m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U254 yrkandena 1 och 3, 2004/05:MJ497 yrkande 11, 2004/05:MJ508 yrkande 1, 2005/06:MJ441 yrkande 16, 2005/06:MJ519 yrkande 1 och 2005/06:MJ594

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU1p3 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden

Votering: betänkande 2005/06:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 3 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 16. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU5p11 Utveckling av alternativa metoder

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 11 Utveckling av alternativa metoder Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ271 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson båda s2005/06:MJ4 av Åsa Domeij mp yrkandena 1-4, 2005/06:MJ256 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v yrkandena 1-4 och

2005-11-17

Omröstning 2005/06:MJU5p6 Etiskt godkännande av avel med försöksdjur

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 6 Etiskt godkännande av avel med försöksdjur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ5 av Anita Brodén m.fl. fp yrkande 2 och 2005/06:MJ6 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m yrkande 2. Datum: 2005-11-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-11-17