Dokument & lagar (183 träffar)

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 4 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2 C 0

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 5 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 0 44 1 3 MP 22 0 0 3 C 22

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 7 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 73 0 0 11 SD 1 0 44 3 MP 23 0 0 2 C 22

2016-03-02

Omröstning 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.förslagspunkt 6 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2 C

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning, förslagspunkt 1 Rovdjurspolitikens inriktning Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 4 101 0 8 M 79 0 0 5 SD 46 0 0 2 MP 0 24 0 1 C 20 0 0 2

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:110

Riksdagsskrivelse 2015/16:110 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:110 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:110 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:109

Riksdagsskrivelse 2015/16:109 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:109 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:109 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 1 0 74 9 SD 0 45 0 3 MP 24

2015-12-15

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76 0 0 8 SD 0 46 0 2 MP 24

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:103

Riksdagsskrivelse 2015/16:103 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:103 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:103 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel, förslagspunkt 2 Anläggningsbesked för biodrivmedel Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 78 0 6 SD 39 0 0 9 MP 24 0 0 1

2015-12-02

Omröstning 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel, förslagspunkt 3 Anläggningsbesked för biodrivmedel Datum: 2015-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 77 1 0 6 SD 0 39 0 9 MP 24 0 0 1 C 19 0

2015-12-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:64

Riksdagsskrivelse 2015/16:64 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:64 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:64 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3 Begränsning av mangan i dieselbränslen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 oktober 2015 Björn Söder Claes

2015-10-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2005/06:MJU23p23 Straffbestämmelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU23 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.förslagspunkt 23 Straffbestämmelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 11 och 2005/06:MJ21 yrkande 17. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-06-02

Omröstning 2005/06:MJU24p2 Lagförslagen i övrigt

Votering: betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring, förslagspunkt 2 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 2. lag om ändring i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet i den

2006-05-19