Dokument & lagar (282 träffar)

Omröstning 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

Votering: betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 12 Övergripande miljöfrågor Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0 17

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

Votering: betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 1 Övergripande miljöfrågor Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 17 0 0

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU17 Skogspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik, förslagspunkt 8 Skogspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 0 34 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 17 0 0 4 L 18 0 0 1

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU17 Skogspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik, förslagspunkt 7 Skogspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 17 0 0 4 L 0 18 0 1 KD

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU17 Skogspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik, förslagspunkt 2 Skogspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 4 0 15 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0 17 0 4 L 18 0 0 1 KD

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU17 Skogspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik, förslagspunkt 15 Skogspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 M, SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 0 34 0 9 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 17 0 0 4 L 18

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU17 Skogspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik, förslagspunkt 10 Skogspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 17 0 0 4 L 0 18

2018-04-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:217

Riksdagsskrivelse 2017/18:217 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-04-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:217 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:217 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:216

Riksdagsskrivelse 2017/18:216 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:215 till Miljö- och

2018-04-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:216 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:216 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:215

Riksdagsskrivelse 2017/18:215 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:216 till

2018-04-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:215 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:215 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 9 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD 41 0 0 4 MP 22 0 0 3 C 0 1 17 4 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3

2018-03-14

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 4 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 41 0 0 4 MP 21 0 1 3 C 0 18 0 4 V 0 0 18 3 L 0

2018-03-14

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 12 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 M, SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 70 0 13 SD 0 41 0 4 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L

2018-03-14

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 11 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 0 0 41 4 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 0 0 18 3 L 0 16

2018-03-14

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 10 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 14 M 71 0 0 12 SD 41 0 0 4 MP 0 22 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 16

2018-03-14

Omröstning 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 1 Fiskeripolitik Datum: 2018-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD 0 41 0 4 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:183

Riksdagsskrivelse 2017/18:183 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:183 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:183 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:182

Riksdagsskrivelse 2017/18:182 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:182 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:182 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 8 Kemikaliepolitik Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 38 0 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 0 19 3 V 0 0 15 6 L 17 0

2018-03-07

Omröstning 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 4 Kemikaliepolitik Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 0 38 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 0 19 3 V 0 0 15 6 L 17 0

2018-03-07