Dokument & lagar (335 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:258

Riksdagsskrivelse 2017/18:258 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU21 Bemyndigande i terrängkörningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-04-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:258 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:258 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:257

Riksdagsskrivelse 2017/18:257 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU15 Avfall och kretslopp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-04-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:257 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:257 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 8 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 72 0 11 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 6 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 5 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 72 0 0 11 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 0 21 1 3 C 18 0 0 4 V 1 17 0 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 12 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 1 21 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 10 SD 0 32 0 10 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 0 18 3 L

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 8 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 7 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 73 0 0 10 SD 0 0 33 9 MP 21 1 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 5 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, C, V, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 1 17 0 4 V 0 18 0 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 4 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 1 72 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 3 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 1 72 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 2 Livsmedelspolitik Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 33 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:237

Riksdagsskrivelse 2017/18:237 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:236 till

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:237 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:237 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:236

Riksdagsskrivelse 2017/18:236 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:237 till

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:236 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:236 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

Votering: betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 9 Övergripande miljöfrågor Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 17 0

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

Votering: betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 7 Övergripande miljöfrågor Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 17 0

2018-04-12

Omröstning 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

Votering: betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 6 Övergripande miljöfrågor Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 69 0 0 14 SD 0 34 0 9 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 17 0

2018-04-12