Dokument & lagar (1 983 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:325

Riksdagsskrivelse 2005/06:325 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU30 Kulturlivets internationalisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:39

Riksdagsskrivelse 2005/06:325 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:324

Riksdagsskrivelse 2005/06:324 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:323 till Utbildnings- och

2007-05-09 13:33:37

Riksdagsskrivelse 2005/06:324 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:323

Riksdagsskrivelse 2005/06:323 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:324 till

2007-05-09 13:33:35

Riksdagsskrivelse 2005/06:323 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:322

Riksdagsskrivelse 2005/06:322 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:322 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:321

Riksdagsskrivelse 2005/06:321 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att lagförslaget under punkt 2 ska hänvisas till justitieutskottet för att där

2007-05-09 13:33:32

Riksdagsskrivelse 2005/06:321 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:320

Riksdagsskrivelse 2005/06:320 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU26 Hemlig rumsavlyssning får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att lagförslaget under punkt 2 ska hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 29

2007-05-09 13:33:30

Riksdagsskrivelse 2005/06:320 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:32

Riksdagsskrivelse 2005/06:32 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU4 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:32 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:319

Riksdagsskrivelse 2005/06:319 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU21 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:27

Riksdagsskrivelse 2005/06:319 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:318

Riksdagsskrivelse 2005/06:318 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU22 Finansiella konglomerat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:317 till

2007-05-09 13:33:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:318 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:317

Riksdagsskrivelse 2005/06:317 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU22 Finansiella konglomerat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:318 till

2007-05-09 13:33:23

Riksdagsskrivelse 2005/06:317 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:316

Riksdagsskrivelse 2005/06:316 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU10 En ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:21

Riksdagsskrivelse 2005/06:316 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:315

Riksdagsskrivelse 2005/06:315 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU9 Arbetstagarinflytande i europakooperativ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:315 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:314

Riksdagsskrivelse 2005/06:314 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU20 Statens stöd till regional projektverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:18

Riksdagsskrivelse 2005/06:314 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:313

Riksdagsskrivelse 2005/06:313 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2006 Björn von Sydow Per

2007-05-09 13:33:17

Riksdagsskrivelse 2005/06:313 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:312

Riksdagsskrivelse 2005/06:312 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Per Westerberg Per

2007-05-09 13:33:15

Riksdagsskrivelse 2005/06:312 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:311

Riksdagsskrivelse 2005/06:311 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU17 Vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Per Westerberg Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:310 till Riksbankens

2007-05-09 13:33:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:311 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:310

Riksdagsskrivelse 2005/06:310 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU17 Vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Per Westerberg Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:311 till Riksrevisionens

2007-05-09 13:33:11

Riksdagsskrivelse 2005/06:310 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:31

Riksdagsskrivelse 2005/06:31 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:31 (doc, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:309

Riksdagsskrivelse 2005/06:309 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 4 under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Per Westerberg Per

2007-05-09 13:33:08

Riksdagsskrivelse 2005/06:309 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:308

Riksdagsskrivelse 2005/06:308 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Per Westerberg Per

2007-05-09 13:33:07

Riksdagsskrivelse 2005/06:308 (doc, 25 kB)