Dokument & lagar (61 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-12-01 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Sveriges Betodlares Centralförening uppvaktade utskottet med anledning av EUs beslut om sockerreformen. Otto von Arnold, ordförande, Nils Lundberg, vice ordförande. Roland Rodebjer, specialist ekologisk

2005-12-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-09 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 2 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling

2006-02-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-14 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Inför behandlingen av motioner om bl.a. import av giftormar tog utskottet emot uppvaktning av Sveriges Herpetologiska riksförening, ordförande Sara Jonsson, och Tropikföreningen Amazonas, myndighetsansvarig

2006-02-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-02-02 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 26 januari 2006 godkändes. 2 Ärendebehandlig Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling m.m. Ärendet

2006-02-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-14 TID 09.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om styrmedel för att motverka klimatförändringar. Inbjudna talare: Miljöminister Lena Sommestad Eva Alfredsson, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier

2006-03-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-02-23 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU17 justerades efter vissa ändringar.

2006-02-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 21 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd m.m. Utskottet fattade beslut

2006-03-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-09 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23 februari 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling skrivelse 2005/06:87 Den över-gripande strategiska inriktningen

2006-03-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 7 och 9 mars 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling proposition 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd samt dels

2006-03-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-26 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 1 december 2005 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om genteknik m.m. Utskottet fattade

2006-01-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-04-06 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU13

2006-04-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-04-04 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredraganden Utskottet hälsade Eva Benson och Karin Berkestad välkomna till utskottet som extra föredraganden under våren 2006. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23

2006-04-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-04-20 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Svensk Kärnbränslehantering AB uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring. Claes Thegerström, vd SKB Sten Kjellman, informationschef

2006-04-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-04-18 TID 13.00-13.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 4 och 6 april 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlade skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning

2006-04-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Inför behandlingen av proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.uppvaktades utskottet av representanter för Sveriges Kommuner

2006-04-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-27 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 20 april 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till b ehandling skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor samt dels

2006-04-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-23 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 14 och 16 mars 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling för ev. yttrande Utskottet upptog till fortsatt behandling

2006-03-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:28

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-05-02 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Utskottet fick information om uppföljningen av miljömålen av representanter från departementet Miljöminister Lena Sommestad,

2006-05-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:2

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-09-22 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Utskottet tog emot uppvaktning av Danisco Sugar AB med anledning av sockerreformen inom EU Mats Liljestam, vd, Hans Adolfsson, administrativ chef  2 Information Utskottet

2005-09-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-18 TID 11.00-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag samt motioner från allmänna motionstiden 2005. 2005/06: MJ205 av Rolf Gunnarsson mMJ218

2005-10-18

Paginering