Dokument & lagar (82 träffar)

Omröstning 2005/06:UU2p20 Vissa inslag i biståndspolitiken

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 20 Vissa inslag i biståndspolitiken Riksdagen ger regeringen som sin mening till känna vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:U309 och avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 6, 2005/06:U259, 2005/06:U276

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p15 Internationella finansieringsinstitutioner samt skuldavskrivningar

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 Internationella finansieringsinstitutioner samt skuldavskrivningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K453 yrkandena 2 och 5, 2005/06:Sk496 yrkande 17, 2005/06:U249 yrkandena 1-13, 2005/06:U307, 2005/06:U310 yrkande 3, 2005/06:U311

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p22 Multilateralt bistånd

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 22 Multilateralt bistånd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U284 yrkande 2, 2005/06:U336 yrkande 18, 2005/06:U345, 2005/06:U351 yrkandena 16 och 17 samt 2005/06:Sf251 yrkandena 28 och 29. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p7 Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 7 Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U289 yrkandena 25, 29 och 31, 2005/06:U313 yrkandena 1-3, 12, 15-17, 19, 23-26 och 29, 2005/06:U336 yrkandena 2-6, 2005/06:U349 yrkandena

2005-12-07

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2005-11-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:13. 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäls inkommet protokollsutdrag från konstitutionsutskottet 2005/06:7 om mottagande av motioner. Meddelas att Bulgariens

2005-11-29

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2005-11-24 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU2 Internationellt bistånd. 2 Föredragning Ämnesrådet Lars Bjarme, UD, lämnar föredragning om Barcelonaprocessen. 3 Meddelanden och administrativa

2005-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2005-11-22 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Lilija Sjevtsova, Carnegie Endowment, Moskva, lämnar föredragning om rysk politik. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 3 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att utrikesministern

2005-11-22

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-17 TID 09.0010.00 10.0512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning Utskottet granskar utkast till betänkande UU2 Internationellt bistånd. Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 10.00 och återupptas kl.

2005-11-17

Omröstning 2005/06:UU5p2 Konsekvensanalys och samstämmighet

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 2 Konsekvensanalys och samstämmighet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U4 yrkandena 2-4 och 2004/05:U24. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p5 Skrivelsernas struktur och innehåll

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 5 Skrivelsernas struktur och innehåll Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 2-4 och 7, 2004/05:U20 yrkandena 1-9, 2004/05:U22 yrkande 6, 2004/05:U23 yrkandena 3, 4 och 8, 2004/05:U298, 2005/06:U276 yrkande 2 och 2005/06:U311

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p6 Några inslag i politiken för global utveckling

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 6 Några inslag i politiken för global utveckling Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 9-12, 2004/05:U23 yrkandena 5, 6 och 9 samt 2005/06:K453 yrkande 6. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p1 Mål, målkonflikter och huvuddrag

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 1 Mål, målkonflikter och huvuddrag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 1, 2004/05:U19 yrkande 3, 2004/05:U21 yrkande 2, 2004/05:U22 yrkandena 2-5, 2004/05:U23 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U278 yrkande 1, 2004/05:U307 yrkande

2005-11-16

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-15 TID 11.0013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till yttrande 2005/06:UU2y Förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. 2 Föredragning Generaldirektör Maria Norrfalk, multisamordnare

2005-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-10 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att en promemoria om jämförelser avseende multilateralt bistånd samt ett underlag från f öredragningen den

2005-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-08 TID 11.0012.00 12.1013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling. 2 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2005/06:UU6 Europarådet. 3 Justering

2005-11-08

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-10-27 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6 2 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att anordna en intern utfrågning med anledning av uppföljningsstudie om det multilaterala biståndet.

2005-10-27

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-25 TID 11.0012.00 12.1513.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Eva Walder-Brundin och kanslirådet Lisbeth Hellvin Stålgren, båda UD, lämnar föredragning om frågor rörande uppföljning av Asienstrategin. 2 Protokollsjustering Justeras

2005-10-25

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-20 TID 10.0011.20 11.2512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Annika Söder, ambassadör Hans Grönwall och departementsrådet Kajsa Olofgård, samtliga UD, lämnar föredragning om Riga Graduate School of Law. 2 Föredragning Statssekreterare

2005-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-18 TID 11.0011.50 12.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Expeditionschef  Per Thöresson och budgetchef Maj-Britt Grufberg, båda UD, lämnar föredragning om UD:s budgetarbete och bokslut. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 11.50 och återupptas

2005-10-18

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-11 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:2 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att 2 ledamöter inbjuds att delta i talmannens möte med Världsbankens president Paul Wolfowitz fredagen den

2005-10-11