Dokument & lagar (2 175 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:62

Riksdagsskrivelse 2005/06:62 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:37:41

Riksdagsskrivelse 2005/06:62 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:61

Riksdagsskrivelse 2005/06:61 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:38

Riksdagsskrivelse 2005/06:61 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:60

Riksdagsskrivelse 2005/06:60 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:37:31

Riksdagsskrivelse 2005/06:60 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:6

Riksdagsskrivelse 2005/06:6 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:6 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:59

Riksdagsskrivelse 2005/06:59 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:37:26

Riksdagsskrivelse 2005/06:59 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:58

Riksdagsskrivelse 2005/06:58 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU7 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:22

Riksdagsskrivelse 2005/06:58 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:57

Riksdagsskrivelse 2005/06:57 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU6 Europeisk brottsskadeersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:57 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:56

Riksdagsskrivelse 2005/06:56 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU5 Ändring i brottsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:56 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:55

Riksdagsskrivelse 2005/06:55 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU4 En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:55 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:54

Riksdagsskrivelse 2005/06:54 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:09

Riksdagsskrivelse 2005/06:54 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:53

Riksdagsskrivelse 2005/06:53 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:52 till

2007-05-09 13:37:07

Riksdagsskrivelse 2005/06:53 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:52

Riksdagsskrivelse 2005/06:52 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:53 till Riksrevisionens

2007-05-09 13:37:03

Riksdagsskrivelse 2005/06:52 (doc, 39 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:51

Riksdagsskrivelse 2005/06:51 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:00

Riksdagsskrivelse 2005/06:51 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:50

Riksdagsskrivelse 2005/06:50 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU2 Tredimensionell fastighetsindelning kompletterande lagtekniska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:59

Riksdagsskrivelse 2005/06:50 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:5

Riksdagsskrivelse 2005/06:5 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU7 Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén S 2004:06 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:57

Riksdagsskrivelse 2005/06:5 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:49

Riksdagsskrivelse 2005/06:49 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU3 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 3, dels bifallit reservation 7 under punkt 7, dels bifallit reservation

2007-05-09 13:36:55

Riksdagsskrivelse 2005/06:49 (doc, 39 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:48

Riksdagsskrivelse 2005/06:48 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU3 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 3, dels bifallit reservation 7 under

2007-05-09 13:36:54

Riksdagsskrivelse 2005/06:48 (doc, 40 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:47

Riksdagsskrivelse 2005/06:47 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU1 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:52

Riksdagsskrivelse 2005/06:47 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:46

Riksdagsskrivelse 2005/06:46 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU7 Avräkning av utländsk skatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:50

Riksdagsskrivelse 2005/06:46 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:45

Riksdagsskrivelse 2005/06:45 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU5 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:48

Riksdagsskrivelse 2005/06:45 (doc, 38 kB)