Dokument & lagar (2 175 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:38

Riksdagsskrivelse 2005/06:38 Regeringen Försvarsdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:35:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:38 (doc, 60 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:379

Riksdagsskrivelse 2005/06:379 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von

2007-05-09 13:35:23

Riksdagsskrivelse 2005/06:379 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:378

Riksdagsskrivelse 2005/06:378 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:35:22

Riksdagsskrivelse 2005/06:378 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:377

Riksdagsskrivelse 2005/06:377 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 5, dels bifallit reservation 12 under punkt 11 och dels i övrigt bifallit utskottets

2007-05-09 13:35:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:377 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:376

Riksdagsskrivelse 2005/06:376 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU27 Statens upplåning och skuldförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:35:18

Riksdagsskrivelse 2005/06:376 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:375

Riksdagsskrivelse 2005/06:375 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU24 Årsredovisning för staten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:374 till

2007-05-09 13:35:16

Riksdagsskrivelse 2005/06:375 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:374

Riksdagsskrivelse 2005/06:374 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU24 Årsredovisning för staten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:375 till Riksrevisionens

2007-05-09 13:35:15

Riksdagsskrivelse 2005/06:374 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:373

Riksdagsskrivelse 2005/06:373 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU19 Offentlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:35:12

Riksdagsskrivelse 2005/06:373 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:372

Riksdagsskrivelse 2005/06:372 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU26 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:35:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:372 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:371

Riksdagsskrivelse 2005/06:371 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:370 till

2007-05-09 13:35:09

Riksdagsskrivelse 2005/06:371 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:370

Riksdagsskrivelse 2005/06:370 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:371 till Riksrevisionens

2007-05-09 13:35:07

Riksdagsskrivelse 2005/06:370 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:37

Riksdagsskrivelse 2005/06:37 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:35:05

Riksdagsskrivelse 2005/06:37 (doc, 60 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:369

Riksdagsskrivelse 2005/06:369 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:35:03

Riksdagsskrivelse 2005/06:369 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:368

Riksdagsskrivelse 2005/06:368 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2005/06:UFöU2 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2007-05-09 13:35:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:368 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:367

Riksdagsskrivelse 2005/06:367 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU40 Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:58

Riksdagsskrivelse 2005/06:367 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:366

Riksdagsskrivelse 2005/06:366 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn

2007-05-09 13:34:57

Riksdagsskrivelse 2005/06:366 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:365

Riksdagsskrivelse 2005/06:365 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den

2007-05-09 13:34:55

Riksdagsskrivelse 2005/06:365 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:364

Riksdagsskrivelse 2005/06:364 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU39 Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:53

Riksdagsskrivelse 2005/06:364 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:363

Riksdagsskrivelse 2005/06:363 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU36 En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:51

Riksdagsskrivelse 2005/06:363 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:362

Riksdagsskrivelse 2005/06:362 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU21 Miljövänlig el med vindkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:49

Riksdagsskrivelse 2005/06:362 (doc, 25 kB)