Dokument & lagar (2 175 träffar)

Riksdagens protokoll 2005/06:18

Riksdagens protokoll 2005/06:18 Torsdagen den 20 oktober Kl. 12:00 15:00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 oktober. 2 Meddelande om aktuell debatt Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om Sveriges beredskap inför en pandemi

2005-10-20

Riksdagens protokoll 2005/06:18 (pdf, 624 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:131

Riksdagens protokoll 2005/06:131 Tisdagen den 30 maj Kl. 09:00 19:12 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen Tredje vice talmannen meddelade att fredagen den 2 juni efter dagens sista votering skulle talmannen ge en

2006-05-30

Riksdagens protokoll 2005/06:131 (pdf, 1320 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:130

Riksdagens protokoll 2005/06:130 Måndagen den 29 maj Kl. 09:00 15:25 1 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 1 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Göran Persson. Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 2 Anmälan om fördröjda svar

2006-05-29

Riksdagens protokoll 2005/06:130 (pdf, 1140 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:107

Riksdagens protokoll 2005/06:107 Torsdagen den 20 april Kl. 12:00 17:57 1 Parentation Anf. 1 TALMANNEN: Ärade riksdagsledamöter Berndt Sköldestig har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Vi saknar en god vän och en fin arbetskamrat. Berndt föddes 1944 i Valdemarsviks församling. Efter realskolan följde han sin far

2006-04-20

Riksdagens protokoll 2005/06:107 (pdf, 1060 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:106

Riksdagens protokoll 2005/06:106 Onsdagen den 19 april Kl. 09:00 11:10 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Sermin Özürküt v skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Kenneth Kvist. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes

2006-04-19

Riksdagens protokoll 2005/06:106 (pdf, 602 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:132

Riksdagens protokoll 2005/06:132 Onsdagen den 31 maj Kl. 09:00 20:34 1 Ledigheter Andre vice talmannen meddelade att Ola Rask s ansökt om sjukledighet under tiden den 31 maj12 juli. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen anmälde att Christer Erlandsson s inträtt som ersättare för Ola Rask. Andre vice

2006-05-31

Riksdagens protokoll 2005/06:132 (pdf, 1709 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:145

Riksdagens protokoll 2005/06:145 Tisdagen den 27 juni Kl. 11:00 11:01 1 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att de återstående protokollen skulle justeras denna dag justerades protokollen för den 12, 13, 14, 15, 16 och 17 juni. Dessa protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända.

2006-06-27

Riksdagens protokoll 2005/06:145 (pdf, 257 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:142

Riksdagens protokoll 2005/06:142 Torsdagen den 15 juni Kl. 09:00 19:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 juni. 2 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON sHerr talman, ärade ledamöter av riksdagen, tv-tittare och radiolyssnare Valperiodens sista partiledardebatt hålls i en stämning

2006-06-15

Riksdagens protokoll 2005/06:142 (pdf, 1407 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:141

Riksdagens protokoll 2005/06:141 Onsdagen den 14 juni Kl. 09:00 17:07 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs och bordlades åter  Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU38  Konstitutionsutskottets betänkanden

2006-06-14

Riksdagens protokoll 2005/06:141 (pdf, 1020 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:139

Riksdagens protokoll 2005/06:139 Måndagen den 12 juni Kl. 10:00 21:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:451 om hyressättning och kommunala bostadsföretag Anf. 1 Samhällsbyggnadsminister MONA SAHLIN sFru talman Nina Lundström har frågat mig om jag avser

2006-06-12

Riksdagens protokoll 2005/06:139 (pdf, 1633 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:137

Riksdagens protokoll 2005/06:137 Torsdagen den 8 juni Kl. 12:00 21:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:412 om universitetsforskningens oberoende Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY sHerr talman Cecilia Wikström har frågat mig vilka

2006-06-08

Riksdagens protokoll 2005/06:137 (pdf, 1427 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:135

Riksdagens protokoll 2005/06:135 Måndagen den 5 juni Kl. 10:00 15:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 29 och 30 maj. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 8 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildnings- och kulturminister

2006-06-05

Riksdagens protokoll 2005/06:135 (pdf, 911 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:134

Riksdagens protokoll 2005/06:134 Fredagen den 2 juni Kl. 09:00 14:16 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:403 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp Regeringens ungdomspolitik  Interpellationen kommer att besvaras

2006-06-02

Riksdagens protokoll 2005/06:134 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:140

Riksdagens protokoll 2005/06:140 Tisdagen den 13 juni Kl. 09:00 18:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 19 maj inkommit. 3 Allmän debattimme

2006-06-13

Riksdagens protokoll 2005/06:140 (pdf, 1291 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:144

Riksdagens protokoll 2005/06:144 Lördagen den 17 juni Kl. 09:00 11:42 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON sHerr talman God morgon, värderade ledamöter av denna kammare Jag har kallats hit för att rapportera om EU:s just avhållna toppmöte. Det

2006-06-17

Riksdagens protokoll 2005/06:144 (pdf, 633 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:143

Riksdagens protokoll 2005/06:143 Fredagen den 16 juni Kl. 09:00 15:43 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 Tredje vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 hade delats ut till kammarens ledamöter. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs

2006-06-16

Riksdagens protokoll 2005/06:143 (pdf, 1063 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:125

Riksdagens protokoll 2005/06:125 Onsdagen den 17 maj Kl. 09:00 20:16 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 maj. 2 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att bordläggningsplenum onsdagen den 24 maj skulle äga rum kl. 15.00 och  att bordläggningsplenum fredagen

2006-05-17

Riksdagens protokoll 2005/06:125 (pdf, 1625 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:124

Riksdagens protokoll 2005/06:124 Tisdagen den 16 maj Kl. 13:30 20:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att voteringen fredagen den 19 maj skulle äga rum kl. 13.00 Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter.

2006-05-16

Riksdagens protokoll 2005/06:124 (pdf, 980 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:123

Riksdagens protokoll 2005/06:123 Måndagen den 15 maj Kl. 11:00 12:44 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8 och 9 maj. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 18 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Vice statsminister Bosse Ringholm,

2006-05-15

Riksdagens protokoll 2005/06:123 (pdf, 524 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:119

Riksdagens protokoll 2005/06:119 Tisdagen den 9 maj Kl. 13:30 16:04 Hälsningsanförande Anf. 1 TALMANNEN: I dag är det Europadagen. Det är en stor glädje för Sveriges riksdag att få hälsa Turkiets talman herr Bülent Arinç och hans medlemmar i delegationen välkomna. Det är också en stor glädje för oss att så många ledamöter

2006-05-09

Riksdagens protokoll 2005/06:119 (pdf, 622 kB)