Dokument & lagar (171 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-05-19 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. 2 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:127 om forskning och ny

2006-05-19

Näringsutskottets protokoll 2005/06:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID 08.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning om elmarknaden. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga

2006-05-18

Näringsutskottets protokoll 2005/06:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID 08.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning om elmarknaden. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga

2006-05-18

Näringsutskottets protokoll 2005/06:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-05-16 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 34. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års

2006-05-16

Näringsutskottets protokoll 2005/06:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-05-11 TID 09.30 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 33. 2 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:158 om åtgärder

2006-05-11

Näringsutskottets protokoll 2005/06:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-09 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32. 2 Vissa konkurrenspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor. Utskottet fattade

2006-05-09

Näringsutskottets protokoll 2005/06:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-05-02 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Statens stöd till regional projektverksamhet Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS18

2006-05-02

Näringsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-04-27 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 30. 2 Konsumentverkets rapport om landsbygdsbutiker Ställföreträdande generaldirektör Bertil Elenius och enhetschef Maria Gustafsson, Konsumentverket, lämnade

2006-04-27

Omröstning 2005/06:NU15p4 Torv

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 4 Torv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N310, 2005/06:N311, 2005/06:N397, 2005/06:N451 och 2005/06:N462. Datum: 2006-04-26 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU15p3 Fjärrvärme

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 3 Fjärrvärme Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N282, 2005/06:N285, 2005/06:N367, 2005/06:N371, 2005/06:N428 yrkande 1, 2005/06:N432, 2005/06:N446, 2005/06:N452 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N476 yrkande 12 och 2005/06:Bo256

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU15p1 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 1 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:83 i denna

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU14p2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor

Votering: betänkande 2005/06:NU14 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L374 yrkande 3, 2005/06:U381 yrkande 12, 2005/06:N248, 2005/06:N459 och 2005/06:A367 yrkande 2. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU14p4 Inremarknadsfrågor, förslag till tjänstedirektiv

Votering: betänkande 2005/06:NU14 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Inremarknadsfrågor, förslag till tjänstedirektiv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk527 yrkande 5, 2005/06:U290 yrkande 10, 2005/06:U338 yrkande 13, 2005/06:U339 yrkande 5 och 2005/06:N392. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU10p1 Regelförbättring

Votering: betänkande 2005/06:NU10 Redogörelse för regelförbättringsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförbättring Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkande 6, 2005/06:Sk458 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U379 yrkande 3, 2005/06:Kr252 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 6, 2005/06:MJ350 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ448 yrkande

2006-04-26

Näringsutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-04-25 TID 11.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Närvaro Utskottet beslutade att Anders Linnhag, utredare vid riksdagens utredningstjänst, får närvara vid dagens sammanträde under punkten 3. 3 Konkurrensen

2006-04-25

Näringsutskottets protokoll 2005/06:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-04-20 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Fråga om senareläggning av utskottets behandling av proposition 2005/06:154 Utskottet tog upp fråga om senareläggning av utskottets

2006-04-20

Näringsutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-04-06 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Regelförbättringsarbetet Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:49 med regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet jämte motioner.

2006-04-06

Näringsutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-04 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26. 2 Vissa handelspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa handelspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag

2006-04-04

Omröstning 2005/06:NU9p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS6 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2005/06:N14 yrkandena

2006-03-31

Omröstning 2005/06:NU9p2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn

Votering: betänkande 2005/06:NU9 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, förslagspunkt 2 Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn Riksdagen avslår motion 2005/06:N14 yrkande 5. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, kd Parti

2006-03-31