Dokument & lagar (322 träffar)

Omröstning 2014/15:NU10 Näringspolitik

Votering: betänkande 2014/15:NU10 Näringspolitik, förslagspunkt 1 Näringspolitik Datum: 2015-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 72 0 0 12 SD 44 0 0 5 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 1 18 0 2

2015-03-18

Omröstning 2014/15:NU8 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel

Votering: betänkande 2014/15:NU8 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel Datum: 2015-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0

2015-03-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:137

Riksdagsskrivelse 2014/15:137 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2014/15:NU8 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:137 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:137 (pdf, 53 kB)

Trafikutskottets protokoll 2014/15:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID Kl. 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SKL Gunilla Glasare, chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, och Per Mosseby, chef för avd. för digitalisering, båda från Sveriges kommuner och landsting SKL informerade

2015-03-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150317 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23 och med där påförda ändringar. 2 Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef

2015-03-17

Trafikutskottets protokoll 2014/15:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-12 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SAS och Svenska Flygbranschen Hans Ollengren från SAS och branschchef Jan-Olov Bergling från Svenska Flygbranschen informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll

2015-03-12

Näringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150312 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Information om utskottets planering våren 2015 Utskottet informerades om planering under våren 2015. 3 Inkomna EU-dokument

2015-03-12

Trafikutskottets protokoll 2014/15:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-10 TID Kl. 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Utskottet hälsade Said Abdu FP välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Information angående uppdraget till en statlig samordnare för Bromma flygplats Anders Sundström,

2015-03-10

Omröstning 2014/15:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2014/15:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 7 It- och postfrågor Datum: 2015-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 96 0 0 17 M 68 0 0 16 SD 0 40 0 9 MP 19 0 0 6 C 18 0 0 4 V 0 0

2015-03-05

Omröstning 2014/15:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2014/15:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 3 It- och postfrågor Datum: 2015-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 15 0 4 S 96 0 0 17 M 0 68 0 16 SD 40 0 0 9 MP 19 0 0 6 C 0 18 0

2015-03-05

Omröstning 2014/15:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2014/15:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 It- och postfrågor Datum: 2015-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 15 0 4 S 96 0 0 17 M 0 68 0 16 SD 0 0 40 9 MP 19 0 0 6 C 0 18 0

2015-03-05

Omröstning 2014/15:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2014/15:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Cykelfrågor Datum: 2015-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 96 0 0 17 M 68 0 0 16 SD 0 40 0 9 MP 19 0 0 6 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 KD 13

2015-03-05

Omröstning 2014/15:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2014/15:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Cykelfrågor Datum: 2015-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 96 0 0 17 M 68 0 0 16 SD 40 0 0 9 MP 19 0 0 6 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 KD 13

2015-03-05

Trafikutskottets protokoll 2014/15:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-05 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Uno Jakobsson, Mikael Näslund regionansvarig Norr och Christer Ångström regionansvarig Öster från Riksförbundet Enskilda Vägar REV informerade

2015-03-05

Näringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150305 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:12

2015-03-05

Riksdagsskrivelse 2014/15:123

Riksdagsskrivelse 2014/15:123 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5 Cykelfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2015 Urban Ahlin Annalena

2015-03-05

Riksdagsskrivelse 2014/15:123 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:123 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2014/15:NU9 Energipolitik

Votering: betänkande 2014/15:NU9 Energipolitik, förslagspunkt 4 Energipolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 0 20 1 KD

2015-03-04

Omröstning 2014/15:NU9 Energipolitik

Votering: betänkande 2014/15:NU9 Energipolitik, förslagspunkt 1 Energipolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 100 1 0 12 M 0 77 0 7 SD 0 0 45 4 MP 20 1 0 4 C 0 18 0 4 V 20

2015-03-04

Omröstning 2014/15:NU9 Energipolitik

Votering: betänkande 2014/15:NU9 Energipolitik, förslagspunkt 2 Energipolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 1 3 S 100 0 1 12 M 69 1 6 8 SD 0 45 0 4 MP 21 0 0 4 C 6 0 12 4 V 19 0 0 2 KD

2015-03-04

Trafikutskottets protokoll 2014/15:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-03 TID Kl. 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 13 mars 2015. 2 Överläggning med

2015-03-03