Dokument & lagar (115 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Norrköpings kommun till konferensen Kvalitet och kvantitet den 28 april 2006 dnr 141-2668-05/06 och Statens försvarshistoriska museer till seminarium

2006-03-21

Kulturutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om konstnärsfrågor särskild ordning jfr prot. 2005/06:18.5Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU18 justeras.

2006-03-16

Omröstning 2005/06:KrU8p9 OS i Kina 2008

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 9 OS i Kina 2008 Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr375 yrkande 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 0 16 0 6 fp 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p5 Handslaget

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 5 Handslaget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr350 och 2005/06:MJ351 yrkande 16. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 16 0 0 6

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p11 Internationella idrottsevenemang m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 11 Internationella idrottsevenemang m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr351 och 2005/06:Kr373 yrkande 17. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p10 OS i Sverige

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 10 OS i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr204, 2005/06:Kr334 yrkande 24 och 2005/06:Kr393. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 1 0 26 m 44 0 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p1 Folkhälsa

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 1 Folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 11 och 2005/06:Kr412 yrkande 8. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 43 1 0 11 c

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p6 Idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 6 Idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr320, 2005/06:Kr373 yrkandena 12 och 13, 2005/06:Kr380 yrkande 5 och 2005/06:MJ351 yrkande 15. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p21 Tjänstledighet för att prova annat arbete

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 21 Tjänstledighet för att prova annat arbete Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf335 yrkande 12 och 2005/06:A368 yrkandena 9 och 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p1 En översyn av arbetsrätten

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 1 En översyn av arbetsrätten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 6, 2005/06:A206, 2005/06:A245 yrkandena 1, 2 och 13, 2005/06:A369 yrkande 3, 2005/06:A419 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 30. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p5 Upphävande av turordningsundantaget

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 5 Upphävande av turordningsundantaget Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 2 till ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:A236, 2005/06:A238, 2005/06:A245 yrkande 3, 2005/06:A278, 2005/06:A287, 2005/06:A305,

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p10 Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 10 Rätt till heltid och möjlighet till deltid Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf235 yrkande 2, 2005/06:A245 yrkande 10, 2005/06:A257 yrkande 3, 2005/06:A269 yrkande 3, 2005/06:A316, 2005/06:A350, 2005/06:A369 yrkande 7, 2005/06:A385 och 2005/06:A420 yrkande

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU2p1 Företagshälsovård

Votering: betänkande 2005/06:AU2 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 5, 2005/06:Sf428 yrkande 3, 2005/06:So2 yrkande 7, 2005/06:A283, 2005/06:A291, 2005/06:A330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A340, 2005/06:A363 yrkande 20, 2005/06:A368 yrkande 10, 2005/06:A396 och

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU2p11 Arbetsmiljön i förskolan

Votering: betänkande 2005/06:AU2 Arbetsmiljö, förslagspunkt 11 Arbetsmiljön i förskolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 10 och 2005/06:Ub590 yrkande 29. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23

2006-03-15

Kulturutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Millesgården till informationsmöte den 2 maj 2006 dnr 141-2256-05/06Utskottet beslutar att tacka ja till inbjudan. 2 Inkommande skrivelse Anmäls

2006-03-14

Omröstning 2005/06:KrU7p8 Ansökningar om EU-bidrag

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 8 Ansökningar om EU-bidrag Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr334 yrkande 34. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 0 41 0 14

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr418 yrkande 4. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p14 Uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 14 Uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr336 yrkande 3. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 41 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p3 Översyn av reglerna för stöd till nationella minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 Översyn av reglerna för stöd till nationella minoriteter Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr274 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 1

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p1 Utvärdering av några av de kulturpolitiska målen

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 1 Utvärdering av några av de kulturpolitiska målen Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr229. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m

2006-03-09