Dokument & lagar (115 träffar)

Omröstning 2005/06:KrU29p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr20 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr21 yrkande 1, 2005/06:Kr23 yrkande 1, 2005/06:Kr25 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr27 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr218, 2005/06:Kr354

2006-06-15

Omröstning 2005/06:KrU28p13 Sveriges Televisions programtextning

Votering: betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012, förslagspunkt 13 Sveriges Televisions programtextning Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamhet i vad avser Sveriges Televisions programtextning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KrU28p1 En mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst

Votering: betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012, förslagspunkt 1 En mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst Riksdagen godkänner regeringens förslag om grundläggande principer för kommande tillståndsperiod i vad avser en mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KrU22p1 Kontrollmöjligheter enligt regeringsformen

Votering: betänkande 2005/06:KrU22 Statsbidrag till ungdomsorganisationer, förslagspunkt 1 Kontrollmöjligheter enligt regeringsformen Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS15 punkt 1 och motionerna 2005/06:Kr15 yrkande 1, 2005/06:Kr16 och 2005/06:Kr17 yrkande 1. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-20

Omröstning 2005/06:KrU22p3 Stöd till generationsövergripande verksamhet

Votering: betänkande 2005/06:KrU22 Statsbidrag till ungdomsorganisationer, förslagspunkt 3 Stöd till generationsövergripande verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr17 yrkande 2, 2005/06:Kr412 yrkande 21 och 2005/06:Kr414 yrkande 7. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-20

Omröstning 2005/06:KrU22p2 Systemet för bidrag till ungdomsorganisationer

Votering: betänkande 2005/06:KrU22 Statsbidrag till ungdomsorganisationer, förslagspunkt 2 Systemet för bidrag till ungdomsorganisationer Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS15 punkt 2 och motionerna 2004/05:Fi10 yrkande 4, 2005/06:So699 yrkande 31, 2005/06:Kr15 yrkande 2, 2005/06:Kr215 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr268,

2006-04-20

Omröstning 2005/06:KrU14p6 Det livslånga lärandet

Votering: betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 6 Det livslånga lärandet Riksdagen godkänner regeringens förslag om att det livslånga lärandet ska vara ett av folkbildningens verksamhetsområden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:192 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Kr381,

2006-05-31

Omröstning 2005/06:KrU14p1 Demokrati, lärande och personlig utveckling - syftet med statsbidraget

Votering: betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Demokrati, lärande och personlig utveckling syftet med statsbidraget Riksdagen godkänner regeringens förslag om att folkbildningens anordnare ska lägga fast målen för verksamheterna och att det fortsatt endast är statens syfte med statsbidraget till

2006-05-31

Omröstning 2005/06:KrU14p14 Kvalitetsarbete

Votering: betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 14 Kvalitetsarbete Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr38 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:Kr385. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23

2006-05-31

Omröstning 2005/06:KrU14p5 Den demografiska utmaningen

Votering: betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 5 Den demografiska utmaningen Riksdagen godkänner regeringens förslag om att den demografiska utmaningen ska vara ett av folkbildningens verksamhetsområden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:192 punkt 1 i denna del och avslår motion 2005/06:Kr37

2006-05-31

Omröstning 2005/06:KrU13p4 Utlokalisering av RAÄ samt RAÄ:s uppdragsverksamhet

Votering: betänkande 2005/06:KrU13 Kulturmiljövård, förslagspunkt 4 Utlokalisering av RAÄ samt RAÄ:s uppdragsverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr381 yrkande 45 och 2005/06:Kr390 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-03-23

Omröstning 2005/06:KrU13p3 Bevarande av hantverkskunnande

Votering: betänkande 2005/06:KrU13 Kulturmiljövård, förslagspunkt 3 Bevarande av hantverkskunnande Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr379 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 0 38 0 17 c

2006-03-23

Omröstning 2005/06:KrU8p9 OS i Kina 2008

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 9 OS i Kina 2008 Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr375 yrkande 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 0 16 0 6 fp 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p5 Handslaget

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 5 Handslaget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr350 och 2005/06:MJ351 yrkande 16. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 16 0 0 6

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p11 Internationella idrottsevenemang m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 11 Internationella idrottsevenemang m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr351 och 2005/06:Kr373 yrkande 17. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p10 OS i Sverige

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 10 OS i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr204, 2005/06:Kr334 yrkande 24 och 2005/06:Kr393. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 1 0 26 m 44 0 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p1 Folkhälsa

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 1 Folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 11 och 2005/06:Kr412 yrkande 8. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 43 1 0 11 c

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p6 Idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 6 Idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr320, 2005/06:Kr373 yrkandena 12 och 13, 2005/06:Kr380 yrkande 5 och 2005/06:MJ351 yrkande 15. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU7p8 Ansökningar om EU-bidrag

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 8 Ansökningar om EU-bidrag Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr334 yrkande 34. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 0 41 0 14

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr418 yrkande 4. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0

2006-03-09