Dokument & lagar (171 träffar)

Omröstning 2005/06:KrU7p6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 6 Långsiktighet i statens stöd till kulturlivet Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr418 yrkande 4. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p14 Uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 14 Uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr336 yrkande 3. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 41 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p3 Översyn av reglerna för stöd till nationella minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 Översyn av reglerna för stöd till nationella minoriteter Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr274 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 1

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU7p1 Utvärdering av några av de kulturpolitiska målen

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 1 Utvärdering av några av de kulturpolitiska målen Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr229. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m

2006-03-09

Kulturutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Länsmuseernas samarbetsråd till årsmöte den 1516 mars 2006 dnr 141-2379-05/062 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Staffan Albinsson

2006-03-09

Lagutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 23 februari 2006. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, kanslirådet Johan Danelius, ämnessakkunnige Torbjörn

2006-03-07

Lagutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-23 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 21 februari 2006. 2 Förrättare av vigsel och partnerskap Fortsatt behandling av proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap

2006-02-23

Kulturutskottets protokoll 2005/06:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 23 februari 2006 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund SHR till informationsmöte den 18 april 2006

2006-02-23

Lagutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2005-02-21 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 14 februari 2006. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Ingrid Petersson, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren

2006-02-21

Kulturutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren och departementssekreterare Petra Mårselius, informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet

2006-02-21

Kulturutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Kulturen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Regionmuseet Lund till studiebesök dnr 141-2143-05/062 Inkommen skrivelse Anmäls

2006-02-16

Lagutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-14 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 9 februari 2006. 2 Ersättningsrättsliga frågor Fortsatt behandling av motioner om ersättningsrättsliga frågor. Utskottet beslutar i enlighet

2006-02-14

Lagutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-09 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 2 februari 2006. 2 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:48 om den europeiska

2006-02-09

Kulturutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 7 februari 2006 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för följande organisationer informerar utskottet om olika samarbetsprojekt som de tre R:en bedriver samt besvarar frågor från utskottets ledamöter. a Riksteatern Birgitta

2006-02-07

Lagutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-02 TID kl. 09.30-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 31 januari 2006. 2 Företagsinteckningens förmånsrätt Som ett led i behandlingen av ärendet äger uppvaktningar rum med ordföranden Per Lidström,

2006-02-02

Omröstning 2005/06:LU13p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 37 och 2005/06:Kr410 yrkande 8. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p3 Datorrelaterade uppfinningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Datorrelaterade uppfinningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c Parti Ja Nej Avstående

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p13 Översyn av upphovsrättslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Översyn av upphovsrättslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p1 Patentansökningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Patentansökningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 16

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p10 Kassettersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Kassettersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L223, 2005/06:L302, 2005/06:L310 yrkande 5, 2005/06:L321 yrkande 1, 2005/06:L348 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 36. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-02-01