Dokument & lagar (171 träffar)

Omröstning 2005/06:KrU1p19 Centrumbildningar, allianser, länskonstnärer, internationellt kulturutbyte

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 19 Centrumbildningar, allianser, länskonstnärer, internationellt kulturutbyte Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr398 yrkandena 5, 8, 14 och 16. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Lagutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-12-01 TID kl. 09.30-10.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 24 november 2005. 2 EU:s insolvensreglering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion. Utskottet beslutar

2005-12-01

Lagutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID kl. 09.30-10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 17 november 2005. 2 Arvsrättsliga frågor Fortsatt behandling av motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2005/06.

2005-11-24

Kulturutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 24 november 2005 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse Föreningen Svenska Spetsar, FSS, angående en rikskonsulenttjänst  på heltid dnr 140-836-05/062 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen

2005-11-24

Kulturutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM Tisdagen den 22 november 2005 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Arbetets museum till en presentation av museets verksamhet den 5, 6 eller 7 mars 2006 dnr 141-968-05/062 Justering av betänkande Fortsätts

2005-11-22

Omröstning 2005/06:LU4p1 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Votering: betänkande 2005/06:LU4 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, förslagspunkt 1 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i aktiebolagslagen 2005:5512. lag om ändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar, 3. lag om ändring i

2005-11-17

Lagutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-17 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 15 november 2005. 2 EU:s insolvensreglering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion. Som ett led i

2005-11-17

Kulturutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM Torsdagen den 17 november 2005 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:2 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik jämte motioner jfr prot. 2005/06:5.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag

2005-11-17

Lagutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 10 november 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Departementsrådet Mikael Tollerz, EU-enheten, kanslirådet Anne Mellqvist, Enheten för

2005-11-15

Kulturutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM Tisdagen den 15 november 2005 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse Synskadades Riksförbund angående tillgänglig television dnr 140-907-05/062 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen

2005-11-15

Lagutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-10 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 8 november 2005. 2 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Föredras och behandlas proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning

2005-11-10

Kulturutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM Torsdagen den 10 november 2005 TID 08.0009.10 16 10.0010.40 7 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren, politiskt sakkunnige Pia Edin och departementssekreterare Petra Mårselius informerar

2005-11-10

Lagutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-11-08 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 20 oktober 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under

2005-11-08

Kulturutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM Tisdagen den 8 november 2005 TID 10.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statssekreterare Claes Ånstrand, kanslirådet Katja Björklund samt departementssekreterarna Filippa Arvas Olsson, Björn Cappelin och

2005-11-08

Kulturutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2005 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser Utbildnings-vetenskaps och kulturutskottet i Litauen, tackbrev dnr 140-610-05/06Skrivelser från andra utskott Konstitutionsutskottet Protokollsutdrag

2005-10-27

Lagutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 13 oktober 2005. 2 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande

2005-10-20

Kulturutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM Torsdagen den 20 oktober 2005 TID 09.1510.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYSordförande Peter Curman, förbundsdirektör för Sveriges Dramatikerförbund Susin Lindblom, förbundssekreterare

2005-10-20

Omröstning 2005/06:KrU3p7 Spelberoende

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 7 Spelberoende Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr278 yrkande 2, 2004/05:Kr332 yrkande 5 och 2004/05:Kr350. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU3p5 Marknadsföring

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 5 Marknadsföring Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So501 yrkande 9, 2003/04:Kr332 yrkande 2, 2004/05:Kr267 yrkande 2, 2004/05:Kr356 yrkande 3 och 2004/05:Kr367 yrkandena 3 och 4. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU3p9 Kasinon

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 9 Kasinon Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So501 yrkande 10, 2003/04:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:Kr357. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116

2005-10-19