Dokument & lagar (171 träffar)

Omröstning 2005/06:KrU3p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr239 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr252, 2003/04:Kr382, 2004/05:Kr288 yrkande 1, 2004/05:Kr294 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr326, 2004/05:Kr354 yrkande 19, 2004/05:Kr356 yrkande 2, 2004/05:Kr367

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p2 Kulturarvets betydelse och inventering av kulturhistoriska miljöer

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 2 Kulturarvets betydelse och inventering av kulturhistoriska miljöer Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr203, 2004/05:Kr233 yrkande 2 och 2004/05:MJ434 yrkande 34. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p8 Den kyrkoantikvariska ersättningen

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 8 Den kyrkoantikvariska ersättningen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K287 yrkande 6, 2004/05:Kr205, 2004/05:Kr279 och 2004/05:Kr362 yrkande 2. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 kd Parti Ja Nej Avstående

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p16 Kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 16 Kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr217, 2003/04:Kr326 yrkande 13, 2004/05:Kr306 och 2004/05:Kr382. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p10 Skydd för kyrkstäder

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 10 Skydd för kyrkstäder Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr387 yrkande 5. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0 13 c 0 18 0

2005-10-19

Omröstning 2005/06:KrU2p1 Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor

Votering: betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård, förslagspunkt 1 Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 2, 2004/05:Kr233 yrkande 3 och 2004/05:Kr381. Datum: 2005-10-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-10-19

Kulturutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM Tisdagen den 18 oktober 2005 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller en tjänsteman i utskottet

2005-10-18

Lagutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 oktober 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Anneli Skoglund, Enheten för immaterialrätt

2005-10-13

Kulturutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2005 TID 09.1510.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Aktionsgruppen för barnkultur, ordförande Lotta Lundgren, sekreterare Kerstin Olander, utredare Lotta Brilioth Björnstad och informatör Charlotte Carlsson informerar

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-11 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. hösten 2005. Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade

2005-10-11

Kulturutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM Tisdagen den 11 oktober 2005 TID 10.3011.20 11.2512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statssekreterare Claes Ånstrand, departementsrådet Göran Blomberg och ämnesrådet Jan Olof Andersson informerar om proposition

2005-10-11