Dokument & lagar (229 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2009/10:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 15 juni 2010 TID Kl. 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni med medarbetare, informerade om de frågor inom ungdomspolitiken som avhandlats

2010-06-15

Kulturutskottets protokoll 2009/10:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID Kl. 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:25 av den 27 maj 2010. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare,

2010-06-03

Kulturutskottets protokoll 2009/10:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID Kl. 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24 av den 18 maj 2010. 2 Uppvaktning Representanter för Umeå kommun, kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark, kulturchef och

2010-05-27

Omröstning 2009/10:KrU12p1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Votering: betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer, förslagspunkt 1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Riksdagen godkänner regeringens förslag om en successiv avveckling av inkomstgarantier för konstnärer och en överföring av frigjorda medel till pensionsgrundande tidsbegränsade

2010-05-26

Kulturutskottets protokoll 2009/10:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM Tisdagen den 18 maj 2010 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:23 av den 6 maj 2010. 2 Yttrande till finansutskottet Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2010-05-18

Kulturutskottets protokoll 2009/10:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM Torsdagen den 6 maj 2010 TID Kl. 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2009/10:22 av den 27 april 2010. 2 Justering av betänkande KrU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:158

2010-05-06

Kulturutskottets protokoll 2009/10:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM Tisdagen den 27 april 2010 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:21 av den 20 april 2010. 2 Justering av betänkande KrU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:183

2010-04-27

Kulturutskottets protokoll 2009/10:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 20 april 2010 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2009/10:19 av den 23 mars 2010 och 2009/10:20 av den 8 april 2010. 2 Information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfråga

2010-04-20

Kulturutskottets protokoll 2009/10:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 8 april 2010 TID Kl. 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat Jämställdhet och maktstrukturer på kulturområdet i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande

2010-04-08

Kulturutskottets protokoll 2009/10:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID Kl. 11.4511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18 av den 2 mars 2010. 2 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag i KOM2010 76 Utskottet beslutade att med stöd av riksdagsordningen

2010-03-23

Omröstning 2009/10:KrU10p3 Stillbildsfotografi

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 3 Stillbildsfotografi Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr329. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 22

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU10p11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr251. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU9p2 Dopning

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 2 Dopning Riksdagen avslår motion 2009/10:So554 av Lars Lilja s yrkande 1. Datum: 2010-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 84 0 0 12 c 25 0 0

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU9p1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m.

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Kr311 av Börje Vestlund m.fl. s2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU7p2 Mål för politiken för det civila samhället

Votering: betänkande 2009/10:KrU7 En politik för det civila samhället, förslagspunkt 2 Mål för politiken för det civila samhället Riksdagen beslutar upphäva målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för politiken om det civila samhället som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:55

2010-03-03

Kulturutskottets protokoll 2009/10:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:17 av den 18 februari 2010. 2 Justering av betänkande KrU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om museer och utställningar

2010-03-02

Kulturutskottets protokoll 2009/10:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID Kl. 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Förbundsdirektör Sture Carlsson, Svensk Scenkonst, och Teaterförbundets ordförande Anna Carlson kommenterade Ekonyheternas uppgifter om förekomsten av sexuella

2010-02-18

Kulturutskottets protokoll 2009/10:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID Kl. 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15 av den 4 februari 2010. 2 Justering av betänkande KrU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om idrotts-

2010-02-11

Omröstning 2009/10:KrU6p6 Jämställd fritid och kultur

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 6 Jämställd fritid och kultur Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 41. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU6p1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr4. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m 81 0 0 15

2010-02-10