Dokument & lagar (6 868 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:42 EU-nämndens sammanträde 2012-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-02 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från möte i Europeiska rådet den 28-29 juni ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum torsdagen

2012-07-02

Svar på skriftlig fråga 2011/12:682 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 2 juli Svar på fråga 2011/12:682 Fullföljande av tidigare givet löfte till ålfiskarna på västkusten Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Roland Utbult har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den utfästelse som getts till de fiskare som förlorat sin utkomst. Låt mig börja med att klargöra

Svarsdatum: 2012-07-02 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:668 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 2 juli Svar på fråga 2011/12:668 Oberoende uppföljning av PGU samt Sadevs roll Statsrådet Gunilla Carlsson Valter Mutt har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att riksdagen kan förlita sig på att det finns resurser för att följa upp och utvärdera svenskt bistånd och svensk politik för

Svarsdatum: 2012-07-02 Frågeställare: Valter Mutt (MP)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:42

2011/12:42, Måndagen den 2 juli 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från möte i Europeiska rådet den 2829 juni 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsministern, medarbetarna och ledamöterna välkomna. Det gäller en återrapport från Europeiska rådets möte, och vi siktar på att det kommer att

2012-07-02

Riksdagens protokoll 2011/12:136

Riksdagens protokoll 2011/12:136 Torsdagen den 28 juni Kl. 12:00 15:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19 och 20 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Kajsa Lunderquist M skulle återta sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet Tobias Billström

2012-06-28

Riksdagens protokoll 2011/12:136 (pdf, 870 kB)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:677 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på frågorna 2011/12:667 Minoriteters rätt till skydd och egendom i Turkiet 2011/12:677 Turkiets konfiskering av syrianers egendom Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Turkiet följer sina åtaganden om att respektera minoriteters

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:670 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:670 Ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning Finansminister Anders Borg Kerstin Engle har frågat mig om det inte är hög tid att ta krafttag för att förebygga allvarlig ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning och vad jag i så fall tänker göra. I likhet

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Kerstin Engle (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:667 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på frågorna 2011/12:667 Minoriteters rätt till skydd och egendom i Turkiet 2011/12:677 Turkiets konfiskering av syrianers egendom Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Turkiet följer sina åtaganden om att respektera minoriteters

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:666 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:666 Utomrättsliga avrättningar och politiska mord i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig hur Sverige avser att verka för att de politiska morden i Honduras ska upphöra och alla medborgares säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter ska respekteras, inte

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:658 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:658 Bred hjälp till syriska flyktingar Statsrådet Gunilla Carlsson Håkan Bergman har frågat mig vilka ytterligare insatser jag avser att göra för att hjälpa syriska flyktingar. Den humanitära situationen i Syrien och angränsande länder är kritisk. Regeringen är oroad över utvecklingen

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Håkan Bergman (S)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:41 EU-nämndens sammanträde 2012-06-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-27 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 28-29 juni ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger

2012-06-27

Svar på skriftlig fråga 2011/12:675 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:675 AP-fondernas missbruk av skattebetalarnas pengar Statsrådet Peter Norman Jonas Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av framkomna tidningsuppgifter om AP-fondernas användning av allmänna medel. AP-fonderna är självständiga myndigheter, i enlighet

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:674 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 27 juni Svar på frågorna 2011/12:673 Utredning om värdmoderskap 2011/12:674 Assisterad befruktning för ensamstående Socialminister Göran Hägglund Martin Andreasson har frågat mig vilka utredningsåtgärder som förbereds för att få till stånd en förutsättningslös prövning av frågor om värdmoderskap samt vilka utredningsåtgärder

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Martin Andreasson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:673 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 27 juni Svar på frågorna 2011/12:673 Utredning om värdmoderskap 2011/12:674 Assisterad befruktning för ensamstående Socialminister Göran Hägglund Martin Andreasson har frågat mig vilka utredningsåtgärder som förbereds för att få till stånd en förutsättningslös prövning av frågor om värdmoderskap samt vilka utredningsåtgärder

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Martin Andreasson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:672 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:672 Genomförande av IED i Sverige Miljöminister Lena Ek Matilda Ernkrans har frågat mig när jag avser att se till att regeringen presenterar en proposition som gör att Sverige uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, även kallat IED.

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:671 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:671 Regeringens arbetslinje Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Raimo Pärssinen har frågat mig hur det rimmar med regeringens så kallade arbetslinje att en 55-årig kvinna inte kan fullfölja sin utbildning under sin arbetslöshet. Vidare har han frågat mig vad jag tänker göra för

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:665 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:665 Ändring av högskoleförordningen Utbildningsminister Jan Björklund Thomas Strand har frågat mig om jag är beredd att stoppa den nu föreslagna förordningsändringen i syfte att låta arbetsmarknadens parter komma fram till en gemensam överenskommelse angående meriteringsanställningar.

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:663 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:663 Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum Swedec Försvarsminister Karin Enström Carina Hägg har frågat mig vad jag avser att göra för att inte riskera att nationell samordning inom detta världsomspännande, prioriterade och aktuella fokusområde inte går förlorad. I sin

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:662 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:662 Säkerställande av svensk rymdforskning på klimatområdet Utbildningsminister Jan Björklund Thomas Strand har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att rymd- och klimatforskningsprojektet STEAMR får den finansiering som projektet kräver för att kunna fortleva och

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:661 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 27 juni Svar på fråga 2011/12:661 Offentligt stöd till trossamfund Statsrådet Stefan Attefall Mattias Karlsson har frågat mig om jag anser det förenligt med grundläggande svenska värderingar, vilka innefattar en strävan att uppnå de nationella jämställdhetsmålen, att avskilja män från kvinnor i samlingslokaler

Svarsdatum: 2012-06-27 Frågeställare: Mattias Karlsson (SD)