Dokument & lagar (6 821 träffar)

Motion 2005/06:v970 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sammansättningen i Registernämnden skall motsvara sammansättningen i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Registernämnden skall ges i uppdrag att kontrollera

2005-09-22

Motion 2005/06:fp106 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Utmaningen bryt brottskurvan 6 4000 nya poliser utbildasmen det är idag färre poliser 7 Polisens styrs demokratiskt av regeringen 9 Strukturella problem 9 En nationell polis 11 Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 12 Kräv

2005-10-05

Motion 2005/06:fp021 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Människohandel för sexuella ändamål en skamfläck för Europa 3 Vilka är offren 5 Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 6 Människohandeln en del av den organiserade brottsligheten 6 Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 8 Biometriska

2005-09-30

Riksdagens protokoll 2005/06:18

Riksdagens protokoll 2005/06:18 Torsdagen den 20 oktober Kl. 12:00 15:00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 oktober. 2 Meddelande om aktuell debatt Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om Sveriges beredskap inför en pandemi

2005-10-20

Riksdagens protokoll 2005/06:18 (pdf, 624 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:131

Riksdagens protokoll 2005/06:131 Tisdagen den 30 maj Kl. 09:00 19:12 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen Tredje vice talmannen meddelade att fredagen den 2 juni efter dagens sista votering skulle talmannen ge en

2006-05-30

Riksdagens protokoll 2005/06:131 (pdf, 1320 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:130

Riksdagens protokoll 2005/06:130 Måndagen den 29 maj Kl. 09:00 15:25 1 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 1 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Göran Persson. Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 2 Anmälan om fördröjda svar

2006-05-29

Riksdagens protokoll 2005/06:130 (pdf, 1140 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:107

Riksdagens protokoll 2005/06:107 Torsdagen den 20 april Kl. 12:00 17:57 1 Parentation Anf. 1 TALMANNEN: Ärade riksdagsledamöter Berndt Sköldestig har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Vi saknar en god vän och en fin arbetskamrat. Berndt föddes 1944 i Valdemarsviks församling. Efter realskolan följde han sin far

2006-04-20

Riksdagens protokoll 2005/06:107 (pdf, 1060 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:106

Riksdagens protokoll 2005/06:106 Onsdagen den 19 april Kl. 09:00 11:10 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Sermin Özürküt v skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Kenneth Kvist. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes

2006-04-19

Riksdagens protokoll 2005/06:106 (pdf, 602 kB)

Motion 2005/06:K437 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda tillämpningen av 3 lagen om stöd till trossamfund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall analysera vad det skulle innebära


Utskottsberedning: 2005/06:KrU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:K437 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Den liberala visionen om sexuellt likaberättigande bygger på att kärlek och sexualitet mellan människor inte kan mätas och vägas av någon annan. Den skall mötas med samma respekt oavsett om det gäller kärlek mellan människor av samma kön eller mellan människor av olika kön. Människors egen könsidentitet


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:KU1 2005/06:KU14 2005/06:KU17 2005/06:KU23 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SfU9 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 4 Könsneutral äktenskapsbalk 4 Könsroller i kärleken 5 Hatbrott 5 Skyddat boende 6 HBT i utrikespolitiken 7 HBT-personer i asylärenden 8 Examensordning 8 Idrottsvärlden 9 Hälsa och vård 10 Transsexuell 10 Intersexuell 11 Att byta kön 11 Identitetshandlingar 12


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU8 2005/06:KU1 2005/06:LU11 2005/06:SfU10 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:L313 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 1 Kristdemokraternas syn på äktenskapet 2 2 Nuvarande lagstiftning 3 3 Argument för den rådande äktenskapslagstiftningen 5 3.1 Barnen 5 3.2 Kulturella aspekter 6 3.3 Internationella rättsförhållanden 6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU19 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L313 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Ub344 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Det finns få faktorer som så starkt påverkar en människas framtid som studieresultaten i grundskolan. Var fjärde elev slutar skolan utan godkänt betyg i alla ämnen. Var tionde elev blir inte behörig till gymnasiestudier. Att se till att betydligt fler elever än i dag når kunskapsmålen är därför vår viktigaste


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4 2005/06:UbU7
Riksdagsbeslut (75 yrkanden): 73 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub344 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 226 kB)

Motion 2005/06:Ub343 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Gymnasieskolan ska vara en bildningsinstitution, där varje elev får möjlighet att erövra djupt rotad kunskap inom det ämnesområde som han eller hon har valt. En förutsättning för detta är dels att gymnasieskolan får ökad möjlighet att fokusera på kunskapsmålen och inte belastas med alltför många sidouppgifter,


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU4 2005/06:UbU5 2005/06:UbU7
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 60 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:Ub343 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 177 kB)

Motion 2005/06:Ub238 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Sammanfattning Vi vill ha en skola där alla elever ges förutsättningar att uppnå kunskapsmålen, oavsett elevens kön, familjebakgrund, bostadsort eller förutsättningar i övrigt. Vi vill se en skola som tillvaratar barns nyfikenhet och lust att lära. Där ska finnas tydlig fokus på kunskapsuppdraget och alla elever ska


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub238 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 146 kB)

Motion 2005/06:U311 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En omöjlig modell för framtiden 4 4 Ryssland revolution, ekonomisk uppbyggnad, bristande demokrati och stagnation 5 5 Ryssland efter Sovjetunionens sammanbrott 6 6 Avkolonialiseringen 6 7 Det kalla kriget 6 8 Kampen om inflytelsesfärer 7


Utskottsberedning: 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU18 2005/06:UU2 2005/06:UU5 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2005/06:U311 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Dagens utmaningar inom utrikes- och säkerhetspolitiken 5 4 Den europeiska dimensionen 6 4.1 En stark svensk röst i Europasamarbetet 6 4.2 Den fortsatta EU-utvidgningen 6 4.3 EU:s grannländer 8 4.4 EU:s och Sveriges ansvar för frihet,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:KU1 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU18 2005/06:UU2 2005/06:UU20 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 162 kB)

Motion 2005/06:So640 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning I denna motion presenterar Folkpartiet liberalerna en rad förslag på förändringar för att skapa en äldreomsorg som alla kan lita på. Vi vill: Satsa en och en halv miljard kronor i statliga medel på äldreomsorgen 2006 Garantera äldre rätt till vård och omsorg med en omsorgsgaranti Garantera att alla som


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:So640 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 106 kB)

Motion 2005/06:So549 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett snabbt agerande för att effektivt reglera handeln med alkohol över Internet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör överväga att föra över folkölsförsäljningen


Utskottsberedning: 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:So549 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)