Dokument & lagar (2 332 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:361

Riksdagsskrivelse 2005/06:361 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU17 Förnybar el med gröna certifikat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:360 till

2007-05-09 13:34:48

Riksdagsskrivelse 2005/06:361 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:360

Riksdagsskrivelse 2005/06:360 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU17 Förnybar el med gröna certifikat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:361 till Miljö- och

2007-05-09 13:34:46

Riksdagsskrivelse 2005/06:360 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:36

Riksdagsskrivelse 2005/06:36 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:44

Riksdagsskrivelse 2005/06:36 (doc, 40 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:359

Riksdagsskrivelse 2005/06:359 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt vad utskottet anmält. Stockholm den 14 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:43

Riksdagsskrivelse 2005/06:359 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:358

Riksdagsskrivelse 2005/06:358 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU18 Rättelse i utlänningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:42

Riksdagsskrivelse 2005/06:358 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:357

Riksdagsskrivelse 2005/06:357 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU23 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:40

Riksdagsskrivelse 2005/06:357 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:356

Riksdagsskrivelse 2005/06:356 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU35 En kronofogdemyndighet i tiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:355 till

2007-05-09 13:34:38

Riksdagsskrivelse 2005/06:356 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:355

Riksdagsskrivelse 2005/06:355 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU35 En kronofogdemyndighet i tiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:356 till

2007-05-09 13:34:37

Riksdagsskrivelse 2005/06:355 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:354

Riksdagsskrivelse 2005/06:354 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU34 Skatt på flygresor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:35

Riksdagsskrivelse 2005/06:354 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:353

Riksdagsskrivelse 2005/06:353 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU37 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Peru får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:353 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:352

Riksdagsskrivelse 2005/06:352 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU33 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:32

Riksdagsskrivelse 2005/06:352 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:351

Riksdagsskrivelse 2005/06:351 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:30

Riksdagsskrivelse 2005/06:351 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:350

Riksdagsskrivelse 2005/06:350 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU31 Förenklade skatteregler med anledning av redovisningslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:350 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:35

Riksdagsskrivelse 2005/06:35 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:27

Riksdagsskrivelse 2005/06:35 (doc, 40 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:349

Riksdagsskrivelse 2005/06:349 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU29 Effektivare skattekontroll m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:26

Riksdagsskrivelse 2005/06:349 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:348

Riksdagsskrivelse 2005/06:348 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU26 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:24

Riksdagsskrivelse 2005/06:348 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:347

Riksdagsskrivelse 2005/06:347 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:23

Riksdagsskrivelse 2005/06:347 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:346

Riksdagsskrivelse 2005/06:346 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:21

Riksdagsskrivelse 2005/06:346 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:345

Riksdagsskrivelse 2005/06:345 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU28 Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:19

Riksdagsskrivelse 2005/06:345 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:344

Riksdagsskrivelse 2005/06:344 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU22 Miljöansvaret i Antarktis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:17

Riksdagsskrivelse 2005/06:344 (doc, 25 kB)