Dokument & lagar (97 träffar)

Omröstning 2005/06:SfU13p1 Reformerat ATP-system

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 1 Reformerat ATP-system Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 38 0 0 17 c 16 0 0 6 fp 36

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p2 Balansering av inkomstpension

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 2 Balansering av inkomstpension Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 2. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 38 0 0 17 c 16 0

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p9 Fonderna i premiepensionssystemet

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 9 Fonderna i premiepensionssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf274 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sf386 yrkande 5. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p4 Ekonomisk politik och pensionssystemet

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 4 Ekonomisk politik och pensionssystemet Riksdagen avslår motion 2005/06:So642 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 0 37 0 18 c 16

2006-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:22. 2 Styrningen av integrationspolitiken Fortsätts behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.

2006-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-03-21 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:21. 2 Styrningen av integrationspolitiken Utskottet beslutar att punkt 2 på föredragningslistan tas upp vid nästkommande sammanträde den 23 mars 2006. 3 Yttrande

2006-03-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:20. 2 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Fortsätts behandlingen av

2006-03-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-14 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:18 och 19. 2 Socialavgifter Uppvaktning av Martin Engström m.fl.Skogsbärsbranschens Intresseförening, med anledning av Skatteverkets tolkning av en dom i Regeringsrätten

2006-03-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-09 TID 09.00-10.05 10.20-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras

2006-03-09

Omröstning 2005/06:SfU12p8 18-årsgränsen

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 8 18-årsgränsen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf9 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson båda v yrkande 1 och 2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin båda mp yrkande 7. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p12 Handläggningstiden i ärenden som rör ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 12 Handläggningstiden i ärenden som rör ensamkommande barn Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp yrkande 2, 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del och 2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. fp

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p1 Begreppet ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Begreppet ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. såvitt avser 1 Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p11 Barns egna asylskäl

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 11 Barns egna asylskäl Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp yrkande 1 och 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p2 Ansvaret för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 2 Ansvaret för ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. till den del det inte omfattas av punkt 1. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p13 Antalet uppehållstillstånd för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 13 Antalet uppehållstillstånd för ensamkommande barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 kd, v, mp Parti Ja

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p6 Tidsfrist för förordnande av god man

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 6 Tidsfrist för förordnande av god man Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening dels vad utskottet anfört om att regeringen snarast bör återkomma med förslag om att det i lagen 2005:429 om god man för ensamkommande barn bör

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p3 Familjehemsplacering

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 3 Familjehemsplacering Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 1. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU7p5 Samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU7 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.förslagspunkt 5 Samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. c yrkande 2. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd, v Parti

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU7p1 Delat barnbidrag och vårdbidrag

Votering: betänkande 2005/06:SfU7 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.förslagspunkt 1 Delat barnbidrag och vårdbidrag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1947:529 om allmänna barnbidrag och lag om ändring i lagen 1998:703 om handikappersättning och vårdbidrag. Därmed bifaller riksdagen

2006-03-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:16 och 17. 2 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 10

2006-03-07