Dokument & lagar (97 träffar)

Omröstning 2005/06:SfU2p9 Handläggningstider m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, förslagspunkt 9 Handläggningstider m.m. Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS15 punkterna 1-3 och motionerna 2004/05:Sf19 yrkandena 1-3, 2004/05:Sf21 yrkandena 2-4 och 2005/06:Sf388 yrkande 13. Datum: 2005-11-30 Omröstning i

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU2p7 Tillsyn av tolkförmedlingarna

Votering: betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, förslagspunkt 7 Tillsyn av tolkförmedlingarna Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf391. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU2p11 Flyktingkvoten

Votering: betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, förslagspunkt 11 Flyktingkvoten Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om ökade möjligheter till vidarebosättning i Sverige genom en annan fördelning av tillgängliga resurser för migrationspolitiken.

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU2p3 S.k. hedersrelaterat våld m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, förslagspunkt 3 S.k. hedersrelaterat våld m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N241 yrkande 3, 2005/06:Ju306 yrkande 20, 2005/06:U382 yrkande 8 och 2005/06:Sf220. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU2p10 Uppehållstillstånd efter viss tid

Votering: betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, förslagspunkt 10 Uppehållstillstånd efter viss tid Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf20, 2004/05:Sf21 yrkande 1, 2005/06:Sf304 och 2005/06:Sf334 yrkande 9. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-11-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-29 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10. 2 Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m. Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

2005-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:6. 2 Uppvaktning Företrädare för fontänhus uppvaktar om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka, Marianne Fagberg, ordförande i Göteborgsfontänen, Ulph

2005-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:9. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

2005-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8. 2 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund

2005-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:7. 2 Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006,

2005-11-15

Omröstning 2005/06:SfU5p1 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, förslagspunkt 1 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen antar utskottets förslag till dels lag om ändring i utlänningslagen 1989:529dels lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2005-11-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-28 TID 09.05-09.10 09.20-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:5. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar

2005-10-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-27 TID 09.00-10.15, 10.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:4. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar

2005-10-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-25 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:3. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Fortsätts behandlingen av motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen.

2005-10-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/04:2. 2 Motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen Anmäls att Lagrådets yttrande ännu inte inkommit. Ärendet bordläggs

2005-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1. 2 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:168 Återsändande av

2005-10-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-06 TID 09.00 och efter ajournering till 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet informerar inför Ministerrådsmötet rådet för rättsliga och inrikes

2005-10-06