Dokument & lagar (2 567 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:44

Riksdagsskrivelse 2005/06:44 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU9 Prospekt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:46

Riksdagsskrivelse 2005/06:44 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:43

Riksdagsskrivelse 2005/06:43 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:36:44

Riksdagsskrivelse 2005/06:43 (doc, 60 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:42

Riksdagsskrivelse 2005/06:42 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:36:42

Riksdagsskrivelse 2005/06:42 (doc, 60 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:41

Riksdagsskrivelse 2005/06:41 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:36:40

Riksdagsskrivelse 2005/06:41 (doc, 40 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:40

Riksdagsskrivelse 2005/06:40 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:36:38

Riksdagsskrivelse 2005/06:40 (doc, 40 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:4

Riksdagsskrivelse 2005/06:4 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU4 Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 oktober 2005 Björn von Sydow Per

2007-05-09 13:36:36

Riksdagsskrivelse 2005/06:4 (doc, 37 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:392

Riksdagsskrivelse 2005/06:392 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU29 Kommunernas roll i avfallshanteringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:35

Riksdagsskrivelse 2005/06:392 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:391

Riksdagsskrivelse 2005/06:391 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU27 Vissa fiskeripolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:391 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:390

Riksdagsskrivelse 2005/06:390 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning till 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:30

Riksdagsskrivelse 2005/06:390 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:39

Riksdagsskrivelse 2005/06:39 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:36:27

Riksdagsskrivelse 2005/06:39 (doc, 60 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:389

Riksdagsskrivelse 2005/06:389 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 51 under punkt 42 och dels i övrigt bifallit utskottets

2007-05-09 13:36:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:389 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:388

Riksdagsskrivelse 2005/06:388 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:23

Riksdagsskrivelse 2005/06:388 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:387

Riksdagsskrivelse 2005/06:387 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU25 Miljöbalkens sanktionssystem m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:21

Riksdagsskrivelse 2005/06:387 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:386

Riksdagsskrivelse 2005/06:386 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:386 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:385

Riksdagsskrivelse 2005/06:385 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow

2007-05-09 13:36:17

Riksdagsskrivelse 2005/06:385 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:384

Riksdagsskrivelse 2005/06:384 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow

2007-05-09 13:36:16

Riksdagsskrivelse 2005/06:384 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:383

Riksdagsskrivelse 2005/06:383 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:36:14

Riksdagsskrivelse 2005/06:383 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:382

Riksdagsskrivelse 2005/06:382 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:382 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:381

Riksdagsskrivelse 2005/06:381 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU38 Vissa skattefrågor rörande statsråden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:36:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:381 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:380

Riksdagsskrivelse 2005/06:380 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2006 Björn von Sydow

2007-05-09 13:35:26

Riksdagsskrivelse 2005/06:380 (doc, 26 kB)