Dokument & lagar (165 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl.Justitiedepartementet,

2007-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl.från Justitiedepartementet,

2007-08-23

Omröstning 2006/07:SfU12p4 Uppföljning

Votering: betänkande 2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag, förslagspunkt 4 Uppföljning Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 4. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 80 0 0 17 c

2007-06-20

Omröstning 2006/07:SfU12p1 Bidragsbrottslag

Votering: betänkande 2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag, förslagspunkt 1 Bidragsbrottslag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. bidragsbrottslag, 2. lag om ändring i lagen 2004:115 om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration, 3. lag om ändring i lagen 1976:380 om arbetsskadeförsäkring,

2007-06-20

Omröstning 2006/07:SfU12p3 Brottsbeteckning

Votering: betänkande 2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag, förslagspunkt 3 Brottsbeteckning Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande 3. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 80 0

2007-06-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-31 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:30. 2 Bidragsbrottslag Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07 Bidragsbrottslag, jämte motioner. Utskottet fattade

2007-05-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreterare Karin Johansson, åtföljd av Fredrik Lennartsson,

2007-05-24

Omröstning 2006/07:SfU10p5 Arbetsgivaravgifter för visstidsanställda

Votering: betänkande 2006/07:SfU10 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, förslagspunkt 5 Arbetsgivaravgifter för visstidsanställda Riksdagen avslår motion 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 9. Datum: 2007-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU10p1 Nedsättning av socialavgifter för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:SfU10 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, förslagspunkt 1 Nedsättning av socialavgifter för ungdomar Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, 3. lag

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p1 Avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 1 Avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 3 och punkt 4 övergångsbestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p2 Avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 2 Avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:59

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p3 Förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 3 Förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. v yrkande 4 och 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 4. Datum: 2007-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-16 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:28. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:84

2007-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-15 TID 10.45-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:27. 2 Yttrande till skatteutskottet skatt på trafikförsäkringspremie Fortsattes behandlingen av yttrande till skatteutskottet

2007-05-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-10 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Planeringschef Ola Henrikson, departementsrådet Niklas Kebbon och departementssekreterare Kerstin Lindblad, Justitiedepartementet, informerade om EU-samarbetet när

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SfU8p29 Utbildning om jämställdhet m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 29 Utbildning om jämställdhet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 6, 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 2, 2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 2 och 2006/07:Sf296 av Gunvor

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p15 Uppehållstillstånd i andra fall

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 15 Uppehållstillstånd i andra fall Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 3. Datum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p12 Övrig invandring

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 12 Övrig invandring Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 2, 4 i denna del och 5 samt 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 4. Datum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p10 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 4 i denna del, 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 18-20 och 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 21. Datum: 2007-05-09 Omröstning

2007-05-09