Dokument & lagar (181 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-09-14 TID 16.0017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor på migrationsområdet Statsrådet Tobias Billström m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om det gemensamma europeiska asylsystemet meddelande om samarbete

2011-09-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-09-14 TID 16.0017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor på migrationsområdet Statsrådet Tobias Billström m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om det gemensamma europeiska asylsystemet meddelande om samarbete

2011-09-14

Omröstning 2010/11:SfU12p1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Votering: betänkande 2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen förnyad behandlingförslagspunkt 1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som kan träda i kraft senast den 1 januari 2012 i fråga om ersättning till

2011-07-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-06-30 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen SfU12 Utskottet behandlade det återförvisade

2011-06-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-06-17 TID 08.0009.00 12.0012.10 12.1512.20 14.3014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Utskottet

2011-06-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-06-16 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:29. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl, revisionsdirektörerna Maria Söderberg och Anna

2011-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-06-14 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28. 2 Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om

2011-06-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-06-09 TID 10.0012.00 14.0014.15 14.2514.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:27 2 EU-frågor på socialpolitikens område Utskottet överlade med statssekreteraren

2011-06-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-06-07 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 EU-frågor på migrationsområdet 1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om kommissionens

2011-06-07

Omröstning 2010/11:SfU9p3 Privata tjänsteleverantörer

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 3 Privata tjänsteleverantörer Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p2 Överenskommelser om representation m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 2 Överenskommelser om representation m.m. Riksdagen antar 3 kap. 6 tredje och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p5 Rätt att överklaga

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 5 Rätt att överklaga Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15 MP

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p4 Avsikten med vistelsen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 4 Avsikten med vistelsen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser att 3 kap. 2 ska upphöra att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Sf6

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p3 Kontroll av uppehållstillståndskortet

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 3 Kontroll av uppehållstillståndskortet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser 9 kap. 8 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p2 Nationellt register

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 2 Nationellt register Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p1 Permanent fysiskt hinder

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 1 Permanent fysiskt hinder Riksdagen antar 9 kap. 8 a andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår motion 2010/11:Sf8

2011-06-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-05-17 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:25. 2 Vårändringsbudget för 2011 SfU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet

2011-05-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-05-12 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24. 2 Vårändringsbudget för 2011 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2011-05-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-05-05 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:23. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare Minna Ljunggren m.fl.Justitiedepartementet, informerade inför RIF-rådsmöte

2011-05-05