Dokument & lagar (65 träffar)

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:20

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-30 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokollen 2005/06:18 och 19. 2 Justering av betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster Utskottet justerade betänkande 2005/06:BoU8 Reservationer

2006-03-30

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:19

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att låta Eva Forsman från miljö- och jordbruksutskottets kansli närvara under sammanträdet. 2 Information om INSPIRE-direktivet m.m. Margareta

2006-03-28

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:18

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-23 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Jörgen Mark-Nielsen, SABO, uppvaktade utskottet med anledning av förslagen om reformerad hyressättning i proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning. 2 Protokollsjustering

2006-03-23

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:17

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen rörande proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning Per-Åke Eriksson, vd och Rune Thomsson, chefsjurist från Fastighetsägarna

2006-03-16

Omröstning 2005/06:BoU6p8 Det kollektiva förhandlingssystemet

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 8 Det kollektiva förhandlingssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 20 och 2005/06:Bo338 yrkande 13. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 fp Parti Ja Nej

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p3 Besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 3 Besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo274 yrkande 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 45

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p1 Villkoren för att få hyra en bostad

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 1 Villkoren för att få hyra en bostad Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Bo274 yrkande 10. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p6 Svarthandel

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 6 Svarthandel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 10, 2005/06:Bo230 yrkande 1 i denna del och 2005/06:Bo335 yrkande 4. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p12 Centralt bostadsrättsregister

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 12 Centralt bostadsrättsregister Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo286 och 2005/06:Bo318. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m.

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo242 yrkandena 5 och 8, 2005/06:Bo302 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p15 Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 15 Ombildning till bostadsrätt majoritetsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkande 5, 2005/06:Bo298 yrkande 34, 2005/06:Bo335 yrkande 33 och 2005/06:Bo338 yrkande 15. Datum: 2006-03-15 Omröstning

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p4 Ersättningsreglerna vid expropriation

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Ersättningsreglerna vid expropriation Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkandena 2 i denna del och 3, 2004/05:Bo307 yrkande 3, 2005/06:Bo226 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Bo255 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Bo300 yrkandena 2 i denna del

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p16 Herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Herrelösa fastigheter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo303 yrkande 1 och 2005/06:Bo332. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p15 Ledningsrätt

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Ledningsrätt Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 3. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 42 0 0 13 c 15 0 0 7

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p2 Fastighetskoordinater

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Fastighetskoordinater Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo243. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 42 0 13 c 0 16 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p12 Permanentboende - fritidsboende

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Permanentboende fritidsboende Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo287, 2004/05:Bo307 yrkande 8, 2005/06:N381 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Bo223, 2005/06:Bo244 yrkande 6, 2005/06:Bo255 yrkande 10, 2005/06:Bo278 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo299

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU7p4 Ohälsosamma byggmaterial

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 4 Ohälsosamma byggmaterial Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo256 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Bo335 yrkande 16. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p19 Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 19 Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo7 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo8 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo255 yrkande 4 och 2005/06:Bo325 yrkandena 3 och 4 samt lägger redogörelse 2005/06:RRS7 till

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p2 Byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 2 Byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub587 yrkande 46, 2005/06:Bo256 yrkandena 4-6 och 2005/06:Bo335 yrkande 14. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p1 En reformering av plan- och bygglagstiftningen

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 1 En reformering av plan- och bygglagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju484 yrkande 5, 2005/06:Sf336 yrkande 24, 2005/06:Sf389 yrkande 27, 2005/06:So315 yrkande 5, 2005/06:So364 yrkandena 13 och 17, 2005/06:So422 yrkande 5, 2005/06:So552

2006-03-08