Dokument & lagar (65 träffar)

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:16

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 7 mars 2006 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:15. 2 Beslut 2005/06:BoU6 Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m. Reservationer

2006-03-07

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:15

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-23 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:14. 2 Mottagande av redogörelse jämte motion Utskottet beslutade att ta emot redogörelse 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse

2006-02-23

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:14

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-09 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:13. 2 Beslut 2005/06:BoU7 Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor. Reservationer anmäldes beträffande en

2006-02-09

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:13

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:12. 2 Mottagande av redogörelse och motion från FiU Utskottet beslutade att ta emot redogörelsen 2005/06:RRS14 Riksrevisionens

2006-02-02

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:12

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Biträdande projektledare Ulrika Hägred, Boverket, informerade utskottet med anledning av rapporten Många mål få medel, Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 19932004.

2006-01-24

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:11

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SL om konflikter mellan spårbunden trafik och bostadsbyggande m.m. Ann-Sofie Chudi, avdelningschef vid AB Storstockholms Lokaltrafik SLKenneth Skoglöf, gruppchef

2006-01-19

Omröstning 2005/06:BoU1p14 En ny bostadsfinansiering

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 14 En ny bostadsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 27, 2005/06:Bo233 yrkande 2, 2005/06:Bo257 yrkandena 2-5 och 7, 2005/06:Bo276 yrkande 17, 2005/06:Bo298 yrkandena 4 och 6,

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p6 Bostadspolitikens allmänna utformning

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 6 Bostadspolitikens allmänna utformning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N302 yrkande 4, 2005/06:N438 yrkande 5, 2005/06:N443 yrkande 45, 2005/06:N474 yrkande 3, 2005/06:N481 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Bo214

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p7 Bostadspolitik för integration

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 7 Bostadspolitik för integration Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 12, 2005/06:Sf389 yrkande 25, 2005/06:N438 yrkande 13, 2005/06:Bo295, 2005/06:Bo335 yrkande 17 och 2005/06:Bo337 yrkande

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p16 Bostadsbidragens utformning

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 16 Bostadsbidragens utformning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf385 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 45, 2005/06:Bo301 yrkande 6, 2005/06:Bo311 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo319 yrkande 5 och 2005/06:Bo335

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU3p3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse bostäder Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande 2. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-30

Omröstning 2005/06:BoU3p2 Tidsgränsen för överenskommelsen - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 2 Tidsgränsen för överenskommelsen bostäder Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del och avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande

2005-11-30

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:10

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-29 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Barbro Rohdin samt departementssekreterarna Karin Hååg och Mats Kryhl, Finansdepartementets länsstyrelseenhet, informerar om arbetet med mål- och resultatstyrning

2005-11-29

Omröstning 2005/06:BoU4p7 Avgränsning av uppdragsverksamheten

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 7 Avgränsning av uppdragsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 4, 2005/06:Bo4 yrkande 2, 2005/06:Bo5 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 4. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 8, 2005/06:Bo4 yrkande 1 och 2005/06:Bo5 yrkande 3. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p14 Ortnamnsvården

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 14 Ortnamnsvården Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo6 yrkande 1. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 0 36 m 0 41 0 14 c 0 16 0

2005-11-25

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:9

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 08.30-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerar protokoll 2005/06:8 2 Beslut 2005/06:BoU3 Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd. Reservationer anmäls beträffande

2005-11-17

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:8

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerar protokoll 2005/06:7 2 Yttrande till trafikutskottet Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om yttrande till trafikutskottet över proposition 2004/05:175

2005-11-15

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:7

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-10 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Rolf Svensson, ordförande, och Ulf Bingsgård, generalsekreterare, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF lämnar information om studentbostadsföretagen m.m. 2 Protokollsjustering Utskottet

2005-11-10

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:6

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-08 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomstanförande Ordföranden hälsar Susanne Bagge välkommen till bostadsutskottets kansli. 2 Protokollsjustering Utskottet justerar protokoll 2005/06:5. 3 Föredragning Föredragning av förslag

2005-11-08