Dokument & lagar (98 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-05-04 TID 09.00-9.30 9.35-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:27. 2 Migration och asylpolitik Fortsätts behandlingen av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte

2006-05-04

Omröstning 2005/06:SfU11p2 Minskade socialavgifter

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 2 Minskade socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf283 och 2005/06:Sf286. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m

2006-05-03

Omröstning 2005/06:SfU11p3 Arbetsgivaravgift för visstidsanställda

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 3 Arbetsgivaravgift för visstidsanställda Riksdagen avslår motion 2005/06:A245 yrkande 16. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m 48 0

2006-05-03

Omröstning 2005/06:SfU11p9 Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 9 Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk386 yrkande 1, 2005/06:Sk497 yrkande 3, 2005/06:Sf296, 2005/06:Sf397, 2005/06:Kr334 yrkande 19, 2005/06:Kr382 yrkande 7, 2005/06:Kr411 yrkande

2006-05-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:27

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:26. 2 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier Fortsätts behandlingen av proposition

2006-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:26

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-04-20 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:25. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 27-28

2006-04-20

Omröstning 2005/06:SfU6p5 Diskriminering och mångfald

Votering: betänkande 2005/06:SfU6 Styrningen av integrationspolitiken, förslagspunkt 5 Diskriminering och mångfald Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju332 yrkande 3, 2004/05:Sf260 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sf360 yrkande 3, 2005/06:Sf281 yrkandena 1 och 5, 2005/06:Sf282 yrkande 2 och 2005/06:Sf389 yrkandena 17 och 19.

2006-04-06

Omröstning 2005/06:SfU6p1 Framställning från Riksrevisionens styrelse

Votering: betänkande 2005/06:SfU6 Styrningen av integrationspolitiken, förslagspunkt 1 Framställning från Riksrevisionens styrelse Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS2. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0

2006-04-06

Omröstning 2005/06:SfU6p2 Integrationspolitikens inriktning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU6 Styrningen av integrationspolitiken, förslagspunkt 2 Integrationspolitikens inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkandena 1-7, 11 och 25, 2004/05:Sf309, 2004/05:Sf360 yrkande 1, 2004/05:Sf365 yrkandena 1, 35 och 36, 2005/06:Sf255 yrkande 1, 2005/06:Sf333 yrkande 1,

2006-04-06

Omröstning 2005/06:SfU6p9 Andra insatser i storstadsområdena

Votering: betänkande 2005/06:SfU6 Styrningen av integrationspolitiken, förslagspunkt 9 Andra insatser i storstadsområdena Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 28, 2004/05:A350 yrkande 3, 2005/06:Sf281 yrkande 4, 2005/06:Sf336 yrkande 22 och 2005/06:Sf389 yrkande 26. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan

2006-04-06

Omröstning 2005/06:SfU6p3 Kommunernas flyktingmottagande

Votering: betänkande 2005/06:SfU6 Styrningen av integrationspolitiken, förslagspunkt 3 Kommunernas flyktingmottagande Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf215, 2004/05:Sf237 yrkande 8, 2004/05:Sf361 yrkandena 9 och 10, 2004/05:N239 yrkande 17, 2005/06:Sf312 yrkandena 9 och 11 samt 2005/06:Sf336 yrkande 3. Datum: 2006-04-06

2006-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:25

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-04-06 TID 09.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:24. 2 Uppföljning av rehabiliteringsverksamheten Generaldirektör Curt Malmborg m.fl.Försäkringskassan, informerar och svarar på frågor om uppföljning

2006-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:24

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-30 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:23. 2 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan

2006-03-30

Omröstning 2005/06:SfU9p3 Passkrav, registrering m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 3 Passkrav, registrering m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf18 yrkandena 1 och 3. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU9p1 Försörjningskrav

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 1 Försörjningskrav Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf19 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-03-29 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU9p2 Icke-diskriminering

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 2 Icke-diskriminering Riksdagen avslår motion 2005/06:L291 yrkande 38. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p5 Återinförande av sista länken-bestämmelsen

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 5 Återinförande av sista länken-bestämmelsen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson båda v yrkande

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p4 Familjeåterförening när barnet fyllt 18 år m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 4 Familjeåterförening när barnet fyllt 18 år m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. v yrkande 1 i denna del.

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p2 Introduktionskurs

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 2 Introduktionskurs Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. fp yrkande 5. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p3 Omförhandling av familjeåterföreningsdirektivet

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 3 Omförhandling av familjeåterföreningsdirektivet Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 11. Datum: 2006-03-29

2006-03-29