Dokument & lagar (98 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:16 och 17. 2 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 10

2006-03-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-21 TID 10.00-11.30 11.45-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om integrationspolitiken. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3 Vid protokollet Justeras den 7 mars 2006 Tomas Eneroth SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

2006-02-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-02-16 TID 09.00-09.55 10.20-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:15. 2 EU-information från Utrikesdepartementet Utrikesrådet Ola Henrikson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför rådet för rättsliga och inrikes

2006-02-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-07 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokollen nr 2005/06:13 och 2005/06:14. 2 Det reformerade pensionssystemet Fortsätts behandlingen av motioner om det reformerade pensionssystemet. Chefsekonom Daniel Barr, Premiepensionsmyndigheten,

2006-02-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:12. 2 Det reformerade pensionssystemet Behandlas motioner om det reformerade pensionssystemet. Utskottet beslutar att bjuda in Premiepensionsmyndigheten till

2006-01-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av ensamkommande barn Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 2 Delat barnbidrag vid växelvis boende Behandlas

2006-01-24

Omröstning 2005/06:SfU1p9 Medfinansiering

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 9 Medfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf233 yrkande 4, 2005/06:Sf305, 2005/06:Sf335 yrkande 5, 2005/06:Sf359, 2005/06:Sf384 yrkande 1, 2005/06:Sf425 yrkande 3, 2005/06:Sf428 yrkande 15, 2005/06:Kr376

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p66 Försäkringsläkare och utbildning i försäkringsmedicin m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 66 Försäkringsläkare och utbildning i försäkringsmedicin m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf387 yrkandena 2 och 5 samt 2005/06:A368 yrkande 20. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p83 Övrigt om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 83 Övrigt om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf238, 2005/06:Sf269, 2005/06:Sf310 yrkande 5, 2005/06:Sf313, 2005/06:Sf317, 2005/06:Sf324, 2005/06:Sf365,

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p31 Samordning av ersättningssystem

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 31 Samordning av ersättningssystem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf214, 2005/06:Sf215, 2005/06:Sf258, 2005/06:Sf323, 2005/06:Sf346 i denna del, 2005/06:Sf354, 2005/06:Sf367, 2005/06:Sf375, 2005/06:Sf380

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p1 Principer för socialförsäkringarna

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 1 Principer för socialförsäkringarna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf234 yrkandena 4 och 5, 2005/06:Sf306, 2005/06:Sf310 yrkandena 3, 4, 6 och 8, 2005/06:Sf335 yrkande 3, 2005/06:Sf410 och 2005/06:Sf428

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p78 Delat barnbidrag m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 78 Delat barnbidrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf237, 2005/06:Sf264, 2005/06:Sf309 yrkande 8, 2005/06:Sf341, 2005/06:Sf385 yrkande 7 och 2005/06:Sf423. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p63 Missbruk och oegentligheter

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 63 Missbruk och oegentligheter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf242, 2005/06:Sf310 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sf314 och 2005/06:Sf384 yrkandena 16 och 17. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p77 Familjepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 77 Familjepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U383 yrkande 3, 2005/06:Sf284 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sf309 yrkandena 1, 2 och 7, 2005/06:Sf330 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:Sf340, 2005/06:Sf385

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p70 Förbättrade pensioner

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 70 Förbättrade pensioner Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf292, 2005/06:Sf386 yrkande 6, 2005/06:Sf390 yrkande 1 och 2005/06:A417 yrkande 6. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p81 Fördelning eller överlåtelse av föräldrapenningdagar

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 81 Fördelning eller överlåtelse av föräldrapenningdagar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf278, 2005/06:Sf309 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Sf321, 2005/06:Sf378, 2005/06:Sf422 yrkande 1, 2005/06:Sf432 yrkandena

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU1p71 Samordning av pension och yrkesskadelivränta i form av engångsbelopp

Votering: betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12förslagspunkt 71 Samordning av pension och yrkesskadelivränta i form av engångsbelopp Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf328 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-12-08

Omröstning 2005/06:SfU4p3 Utbildningsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU4 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, förslagspunkt 3 Utbildningsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 46, 2005/06:Sf1 yrkande 6, 2005/06:Sf2, 2005/06:Sf3 yrkande 2, 2005/06:Sf4 yrkande 2, 2005/06:Sf251 yrkande 19, 2005/06:Sf312 yrkande 4 och 2005/06:Sf364

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU4p4 Kunskap om könsmaktsordningen vid asylprövningen

Votering: betänkande 2005/06:SfU4 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, förslagspunkt 4 Kunskap om könsmaktsordningen vid asylprövningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf1 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 5 och 2005/06:Sf3 av Mona Jönsson m.fl. mp yrkande 6. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan

2005-11-30

Omröstning 2005/06:SfU4p6 Utredning av kvinnors asylskäl

Votering: betänkande 2005/06:SfU4 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, förslagspunkt 6 Utredning av kvinnors asylskäl Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf4 av Bo Könberg m.fl. fp yrkandena 5-7. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 c, fp Parti Ja Nej Avstående

2005-11-30