Dokument & lagar (2 041 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:29 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU4 Vård i livets slutskede får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:29 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:289

Riksdagsskrivelse 2005/06:289 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU23 Ett regionalt förhöjt grundavdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:23

Riksdagsskrivelse 2005/06:289 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:288

Riksdagsskrivelse 2005/06:288 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU28 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:22

Riksdagsskrivelse 2005/06:288 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:287

Riksdagsskrivelse 2005/06:287 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:287 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:286

Riksdagsskrivelse 2005/06:286 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU35 Ny skuldsaneringslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:19

Riksdagsskrivelse 2005/06:286 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:285

Riksdagsskrivelse 2005/06:285 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU10 Migration och asylpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 15 under punkt 11, dels bifallit reservation 23 under punkt 17, dels bifallit reservation 51

2007-05-09 13:32:17

Riksdagsskrivelse 2005/06:285 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:284

Riksdagsskrivelse 2005/06:284 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:15

Riksdagsskrivelse 2005/06:284 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:283

Riksdagsskrivelse 2005/06:283 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU26 Kommunal demokrati och kompetens får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 2 och dels i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:283 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:282

Riksdagsskrivelse 2005/06:282 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:11

Riksdagsskrivelse 2005/06:282 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:281

Riksdagsskrivelse 2005/06:281 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:09

Riksdagsskrivelse 2005/06:281 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:228

Riksdagsskrivelse 2005/06:228 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:07

Riksdagsskrivelse 2005/06:228 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:280

Riksdagsskrivelse 2005/06:280 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU14 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:46

Riksdagsskrivelse 2005/06:280 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:28

Riksdagsskrivelse 2005/06:28 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU2 Avveckling av militärdistriktsorganisationen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:44

Riksdagsskrivelse 2005/06:28 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:279

Riksdagsskrivelse 2005/06:279 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU16 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:278 till

2007-05-09 13:31:43

Riksdagsskrivelse 2005/06:279 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:278

Riksdagsskrivelse 2005/06:278 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU16 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:279 till Nordiska rådets svenska

2007-05-09 13:31:41

Riksdagsskrivelse 2005/06:278 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:277

Riksdagsskrivelse 2005/06:277 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU30 Europakooperativ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:39

Riksdagsskrivelse 2005/06:277 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:276

Riksdagsskrivelse 2005/06:276 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU29 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:38

Riksdagsskrivelse 2005/06:276 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:275

Riksdagsskrivelse 2005/06:275 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU26 Lagstiftning om franchising får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:36

Riksdagsskrivelse 2005/06:275 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:274

Riksdagsskrivelse 2005/06:274 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU39 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:34

Riksdagsskrivelse 2005/06:274 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:273

Riksdagsskrivelse 2005/06:273 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU37 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:31:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:273 (doc, 25 kB)