Dokument & lagar (2 041 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:307

Riksdagsskrivelse 2005/06:307 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU23 Kvalitet och samverkan om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:33:05

Riksdagsskrivelse 2005/06:307 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:306

Riksdagsskrivelse 2005/06:306 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:305 till Utbildnings- och

2007-05-09 13:33:03

Riksdagsskrivelse 2005/06:306 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:305

Riksdagsskrivelse 2005/06:305 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:306 till

2007-05-09 13:33:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:305 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:304

Riksdagsskrivelse 2005/06:304 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU29 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:59

Riksdagsskrivelse 2005/06:304 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:303

Riksdagsskrivelse 2005/06:303 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU27 Fågelinfluensa H5N1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:53

Riksdagsskrivelse 2005/06:303 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:302

Riksdagsskrivelse 2005/06:302 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU25 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:51

Riksdagsskrivelse 2005/06:302 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:301

Riksdagsskrivelse 2005/06:301 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:48

Riksdagsskrivelse 2005/06:301 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:300

Riksdagsskrivelse 2005/06:300 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU38 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:46

Riksdagsskrivelse 2005/06:300 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:30

Riksdagsskrivelse 2005/06:30 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU4 En nationell strategi för havsmiljön får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:44

Riksdagsskrivelse 2005/06:30 (doc, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:3

Riksdagsskrivelse 2005/06:3 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 oktober 2005 Björn von Sydow Per

2007-05-09 13:32:42

Riksdagsskrivelse 2005/06:3 (doc, 37 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:299

Riksdagsskrivelse 2005/06:299 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU35 Auktorisation av värdetransportverksamhet, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:41

Riksdagsskrivelse 2005/06:299 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:298

Riksdagsskrivelse 2005/06:298 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU31 Kvalificerad skyddsidentitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:39

Riksdagsskrivelse 2005/06:298 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:297

Riksdagsskrivelse 2005/06:297 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU36 Personsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:37

Riksdagsskrivelse 2005/06:297 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:296

Riksdagsskrivelse 2005/06:296 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:295 till

2007-05-09 13:32:36

Riksdagsskrivelse 2005/06:296 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:295

Riksdagsskrivelse 2005/06:295 Regeringen Försvarsdepartementet 1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:296 till Riksrevisionens

2007-05-09 13:32:34

Riksdagsskrivelse 2005/06:295 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:294

Riksdagsskrivelse 2005/06:294 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU34 Ingripanden mot unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2006 Helena Höij Per

2007-05-09 13:32:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:294 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:293

Riksdagsskrivelse 2005/06:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU19 Barn som bevittnat våld får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:31

Riksdagsskrivelse 2005/06:293 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:292

Riksdagsskrivelse 2005/06:292 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:292 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:291

Riksdagsskrivelse 2005/06:291 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU28 Beskattning av europakooperativ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:28

Riksdagsskrivelse 2005/06:291 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:290

Riksdagsskrivelse 2005/06:290 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU27 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 maj 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:32:26

Riksdagsskrivelse 2005/06:290 (doc, 25 kB)