Dokument & lagar (3 742 träffar)

Omröstning 2006/07:TU13p2 Utskottets lagförslag

Votering: betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.förslagspunkt 2 Utskottets lagförslag Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1990:712 om undersökning av olyckor. Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2006/07:45 punkt 1 i denna del och 2006/07:110

2007-06-07

Omröstning 2006/07:SkU22p1 Skatt på trafikförsäkringspremier

Votering: betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. förnyad behandlingförslagspunkt 1 Skatt på trafikförsäkringspremier Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.2. lag om ändring i trafikskadelagen 1975:14107. lag om ändring i skattebetalningslagen 1997:4839.

2007-06-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM 2007-06-07 TID 11.15-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsinformation Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför kommande jordbruks- och fiskeråd den 1112 juni 2007. 2 Justering av protokoll Protokollen

2007-06-07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:8

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 Statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug från

2007-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 10.30-11.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Assi Salminen från Justitieministeriet i Helsingfors får närvara vid utskottets sammanträden under den tid hon tjänstgör hos utskottet.

2007-06-07

Justitieutskottets protokoll 2006/07:38

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38  DATUM Tisdagen den 7 juni 2007 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Närvaro Utskottet beslutade i enlighet med 4 kap. 13 andra stycke riksdagsordningen att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande vid EU-nämnden, får närvara vid utskottets informationstillfällen

2007-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:39 Datum 2007-06-07 Tid 10.00-10.10 10.30-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Ulrica Messing s förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:38. 3 Justering FöU10 Fortsätts behandlingen av betänkande

2007-06-07

Riksdagens protokoll 2006/07:121

Riksdagens protokoll 2006/07:121 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 18:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan s ansökt om ledighet under tiden den 1 september31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde

2007-06-07

Riksdagens protokoll 2006/07:121 (pdf, 1089 kB)

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:30 17:37 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att Anna Kinberg Batra

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:120 (pdf, 934 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:197

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:45

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:196

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:195

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU13 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:42

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:194

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU12 Harmoniserad patenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:193

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:192

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:191

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU31 Ny instansordning för PBL-ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:36

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:189

Riksdagsskrivelse 2006/07:189 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU28 Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:189 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:188

Riksdagsskrivelse 2006/07:188 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU27 Vissa bostadspolitiska åtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:188 (doc, 26 kB)