Dokument & lagar (102 träffar)

Omröstning 2005/06:FiU6p2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 3. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p4 Avveckling av Sjätte AP-fonden

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 4 Avveckling av Sjätte AP-fonden Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 2. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 44

2005-11-16