Dokument & lagar (47 träffar)

Omröstning 2006/07:FiU21p28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner a regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, b den föreslagna användningen av 1. det under

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB, dels tillskjuta högst 30 000 000

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p3 Det finanspolitiska ramverket

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 3 Det finanspolitiska ramverket Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p2 Riktlinjer för budgetpolitiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 2 Riktlinjer för budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Fi6

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i utjämningssystemet för kommunerna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 17 och avslår motionerna

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU27p1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005

Votering: betänkande 2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005 Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi1 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FiU16p6 Upphandling av livsmedel

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 6 Upphandling av livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkande 2, 2006/07:Fi5 yrkande 8, 2006/07:Fi213, 2006/07:So464 yrkande 26 och 2006/07:MJ267 yrkande 4. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p5 Upphandling av mobiltelefoner

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 5 Upphandling av mobiltelefoner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi5 yrkande 7, 2006/07:Fi243 och 2006/07:So464 yrkande 9. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi4 yrkande 6. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkandena 1 och 3-5 samt 2006/07:Fi5 yrkandena 2, 6 och 10. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU9p4 Statliga sociala lån och saneringslån

Votering: betänkande 2006/07:FiU9 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 4 Statliga sociala lån och saneringslån Riksdagen avslår motion 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0

2007-04-25

Omröstning 2006/07:FiU23p2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Votering: betänkande 2006/07:FiU23 Riksbankens förvaltning 2006, förslagspunkt 2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi208. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 1 21 m 83 0 0

2007-03-28

Omröstning 2006/07:FiU13p3 Kollektivavtal

Votering: betänkande 2006/07:FiU13 Offentlig upphandling, förslagspunkt 3 Kollektivavtal Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi215 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin båda s2006/07:Fi217 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 1-3, 2006/07:Fi238 av Christina Axelsson m.fl. s2006/07:Fi251 av Eva-Lena

2007-02-28

Omröstning 2006/07:FiU13p2 Sociala och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU13 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Sociala och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi218 av Karla López m.fl. mp2006/07:Fi232 av Hillevi Larsson och Siw Wittgren-Ahl båda s2006/07:Fi234 av Luciano Astudillo s yrkandena 1-4, 2006/07:Fi237

2007-02-28

Omröstning 2006/07:FiU12p2 Utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet

Votering: betänkande 2006/07:FiU12 Effektiv statsförvaltning m.m.förslagspunkt 2 Utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K351 av Monica Green s yrkande 2 och 2006/07:Fi230 av Sven-Erik Österberg s i denna del. Datum: 2007-02-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-02-28

Omröstning 2006/07:FiU12p6 Löner och avgångsförmåner för chefer i statlig tjänst

Votering: betänkande 2006/07:FiU12 Effektiv statsförvaltning m.m.förslagspunkt 6 Löner och avgångsförmåner för chefer i statlig tjänst Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. v yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-02-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående

2007-02-28

Omröstning 2006/07:FiU5p4 Sveriges kostnader för EU-medlemskapet

Votering: betänkande 2006/07:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen prop. 2006/07:1förslagspunkt 4 Sveriges kostnader för EU-medlemskapet Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi252. Datum: 2006-12-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-12-21

Omröstning 2006/07:FiU3p2 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2006/07:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2006/07:1förslagspunkt 2 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi226 av Karl Sigfrid m.fl. mDatum: 2006-12-21 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-12-21

Paginering