Dokument & lagar (64 träffar)

Omröstning 2008/09:FiU21p11 Försäljning av aktier i Nord Pool ASA

Votering: betänkande 2008/09:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2009 förslagspunkt 11 Försäljning av aktier i Nord Pool ASA Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 11 och avslår motionerna

2009-06-17

Omröstning 2008/09:FiU21p18 Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

Votering: betänkande 2008/09:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2009 förslagspunkt 18 Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikationen i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99

2009-06-17

Omröstning 2008/09:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2008/09:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:100 punkt 1 och

2009-06-17

Omröstning 2008/09:FiU20p2 Särskilda satsningar på ungdomar, miljöfordon och ROT-avdrag

Votering: betänkande 2008/09:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 2 Särskilda satsningar på ungdomar, miljöfordon och ROT-avdrag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s yrkandena 2, 5 och 6, 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 6-8 och 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson

2009-06-17

Omröstning 2008/09:FiU27p2 Stöd till den kommunala sektorn

Votering: betänkande 2008/09:FiU27 Utvecklingen inom den kommunala sektorn, förslagspunkt 2 Stöd till den kommunala sektorn Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi20. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 113 0 17 m 87 0

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008

Votering: betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20062008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen, förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken 2006-2008. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FiU24p2 Finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Votering: betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20062008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen, förslagspunkt 2 Finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om finanskrisen och Riksbankens åtgärder

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FiU41p3 Riksrevisionens granskning av Kasernen Fastighetsaktiebolag

Votering: betänkande 2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag, förslagspunkt 3 Riksrevisionens granskning av Kasernen Fastighetsaktiebolag Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS17 till handlingarna. Datum: 2009-05-20 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2009-05-20

Omröstning 2008/09:FiU25p1 Avveckling av myndigheter

Votering: betänkande 2008/09:FiU25 Statlig förvaltning, förslagspunkt 1 Avveckling av myndigheter Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi13 och lägger redogörelse 2008/09:RRS12 till handlingarna. Datum: 2009-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-05-13

Omröstning 2008/09:FiU39p2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi18, 2008/09:Fi223 yrkande 1 och 2008/09:N323 yrkande 13. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU39p4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi223 yrkande 2. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU23p2 Sveriges förhållande till euron

Votering: betänkande 2008/09:FiU23 Riksbankens förvaltning 2008, förslagspunkt 2 Sveriges förhållande till euron Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi214 av Jörgen Johansson och Johan Linander båda c och 2008/09:Fi238 av Max Andersson och Ulf Holm båda mpDatum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU29p7 Kommunal samverkan och upphandling av tjänster från kommunala bolag

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 7 Kommunal samverkan och upphandling av tjänster från kommunala bolag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi219 av Jan Ericson m2008/09:Fi235 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s2008/09:Fi258 av Per Åsling c och 2008/09:Fi260 av Roland Bäckman

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p4 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 4 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94 Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi215 av Lennart Axelsson s2008/09:Fi230 av Fredrik Olovsson s yrkande 2, 2008/09:Fi232 av Jennie Nilsson s2008/09:Fi233

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p8 Upphandling av hälso- och sjukvård

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 8 Upphandling av hälso- och sjukvård Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi237 av Berit Andnor m.fl. s2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 15 och 2008/09:Fi301 av Ulrika Karlsson i Uppsala m yrkandena 1 och 3. Datum: 2009-04-02 Omröstning

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p2 Kundvalssystem i kommunal verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kundvalssystem i kommunal verksamhet Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi205 av Mats Gerdau m yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-04-02 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU22p3 Viss kommunal verksamhets förhållande till EG-rätten

Votering: betänkande 2008/09:FiU22 Kommunala frågor, förslagspunkt 3 Viss kommunal verksamhets förhållande till EG-rätten Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi206 av Mats Gerdau och Cecilia Widegren båda m2008/09:Fi253 av Anna König Jerlmyr m2008/09:Fi256 av Sven Bergström och Staffan Danielsson båda c och 2008/09:Fi291

2009-03-19

Omröstning 2008/09:FiU22p1 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2008/09:FiU22 Kommunala frågor, förslagspunkt 1 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi212 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck båda m och 2008/09:Fi255 av Karl Sigfrid m.fl. mDatum: 2009-03-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-03-19

Omröstning 2008/09:FiU40p1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB (publ)

Votering: betänkande 2008/09:FiU40 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB publ Riksdagen bemyndigar regeringen dels att för statens räkning delta i aktuell nyemission i SAS AB publ genom att teckna aktier upp till ett belopp om högst 1 300 000 000 kr, dels att vidta övriga nödvändiga

2009-03-12

Omröstning 2008/09:FiU18p2 Ytterligare åtgärder mot konjunkturnedgången

Votering: betänkande 2008/09:FiU18 Åtgärder för jobb och omställning, förslagspunkt 2 Ytterligare åtgärder mot konjunkturnedgången Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s yrkandena 2-9, 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1-14, 15.1 i denna del och 16 samt 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson

2009-03-11

Paginering