Dokument & lagar (27 träffar)

Omröstning 2005/06:FiU8p2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi26 yrkande 1. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU8p1 Behovet av ett lägenhetsregister

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 1 Behovet av ett lägenhetsregister Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi27, 2004/05:Fi28 och 2004/05:Fi29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU23p6 Riksbankens ställning

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 6 Riksbankens ställning Riksdagen avslår motion 2005/06:U339 yrkande 10. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FiU23p5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 2. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-05-10

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2005 Grundläggande bestämmelser om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller mera precisa bestämmelser

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS11 (doc, 249 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS10

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS10 Riksrevisionens årsredovisning för 2005 Till riksdagen Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2005. Enligt 12 kap. 7 regeringsformen och 12 lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska styrelsen besluta om årsredovisning för myndigheten.

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS10 (doc, 896 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RB2

Framställning till riksdagen 2005/06:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2005 Förslag till vinstdisposition för år 2005 Riksdagen godkände i anslutning till sin behandling av Riksbankens förvaltning för år 2004 2004/05:FiU23 att vinstdispositionen för år 2004 baserades på 1988 års vinstdelningsprincip


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2005/06:RB2 (doc, 111 kB)

Framställning 2005/06:RB1

Framställning till riksdagen 2005/06:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2005 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2005. Redovisning lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2005/06:RB1 (doc, 1272 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS28

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS28 Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen Sammanfattning I denna framställning föreslås vissa ändringar i den lagstiftning som rör Riksrevisionens kompetens och verksamhetsformer. Vi föreslår att 3 lagen 2002:1022 om revision av statlig


Utskottsberedning: 2006/07:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS28 (doc, 134 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS20

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av årsredovisningen för staten 2005 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att Riksrevisionens granskning av årsredovisningen för staten 2005 ska överlämnas i form av en redogörelse till riksdagen. Enligt

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS20 (doc, 306 kB)

Omröstning 2005/06:FiU3p11 Balanskravet för kommunerna

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 11 Balanskravet för kommunerna Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 10. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 c Parti Ja Nej Avstående

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p9 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 9 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 5, 2005/06:K319 av Jörgen Johansson c yrkande 3, 2005/06:K449 av Henrik S Järrel m yrkande 2, 2005/06:Fi205

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkande 2, 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkandena 1-3 och 6, 2005/06:K319

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m.

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m. Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkandena 5 och 12-16. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p7 Statens administrativa kostnader

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 7 Statens administrativa kostnader Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi314 yrkande 8. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk526 yrkande 4. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti

2005-12-16

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen, dvs. ärenden som innebär att det allmänna skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Resultatet redovisas

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS14 (doc, 119 kB)

Omröstning 2005/06:FiU11p1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Votering: betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 90:2 Försök med trängselskatt

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken avsnitten 1 och 2 Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p3 Beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Beslut om ramar för budgeten 2006 avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8 a Riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken Riksdagen godkänner de riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken som utskottet anfört. b Utgiftstak

2005-11-23

Paginering