Dokument & lagar (47 träffar)

Finansutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-06-01 TID 8.00-8.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Reseberättelse Anmäldes reseberättelsen för finansutskottets och skatteutskottets studieresa till OECD i februari 2006. 3 Extern

2006-06-01

Finansutskottets protokoll 2005/06:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-05-18 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inkommen skrivelse Anmäldes en inkommen inbjudan till seminariet Hästen i politiken betyder mer än du tror som anordnas av Miljö-

2006-05-18

Omröstning 2005/06:FiU8p2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi26 yrkande 1. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU8p1 Behovet av ett lägenhetsregister

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 1 Behovet av ett lägenhetsregister Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi27, 2004/05:Fi28 och 2004/05:Fi29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-17

Finansutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-05-11 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inkommen skrivelse Anmäldes en inkommen skrivelse från Naturskyddsföreningen i Dalarna angående elcertifikatssyetemet. 3 Motioner

2006-05-11

Omröstning 2005/06:FiU23p6 Riksbankens ställning

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 6 Riksbankens ställning Riksdagen avslår motion 2005/06:U339 yrkande 10. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FiU23p5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 2. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-05-10

Finansutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-05-04 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Personal Kanslichefen presenterade Roger Pettersson från budgetavdelningen på Finansdepartementet som kommer att arbeta som extra

2006-05-04

Finansutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Ärende hänvisat till utskottet Anmäldes att skrivelse 2005/06:101 Statens årsredovisning för 2005 hänvisats till finansutskottet.

2006-04-25

Finansutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-04-20 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Ärenden hänvisade till utskottet Anmäldes att proposition 2005/06:110 2006 års ekonomiska vårproposition samt skrivelse

2006-04-20

Finansutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-04-06 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från ESV Yvonne Gustafsson, generaldirektör, Margareta Nöjd, expert och Johan Davidsson, utredare från ESV informerade och svarade på frågor om ESV:s senaste budgetprognos. 2 Godkännande av föredragningslistan

2006-04-06

Finansutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-03-28 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Jens Henriksson informerade och svarade på frågor om aktuella EU-frågor, biträdd av Ulrika Barklund-Larsson departements-råd, Peter Holmgren ämnesråd, Anders Wahlberg

2006-03-28

Finansutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Inför yttrande till utbildningsutskottet om fri etableringsrätt för förskolor FiU1y utfrågades företrädare för Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas Riksförbund

2006-03-23

Finansutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-30 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inhämtande av yttrande Finansutskottet beslutade att bereda utrikesutskottet tillfälle att senast torsdag 20 april 2006 yttra

2006-03-20

Finansutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-16 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inkomna ärenden Anmäldes ärenden som hänvisats till finansutskottet enligt särskild förteckning bilaga 23 Inkomna handlingar

2006-03-16

Finansutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-02-23 TID 9.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning av riksbankschefen Riksbankchef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den redogörelse som Riksbanken samma dag överlämnat till riksdagens finansutskott. Debattprotokoll

2006-02-23

Finansutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-02-16 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget godkändes med ändringen att rubriken till punkt 5 ändras till Fastighetsfrågor. 2 Anmälningar En skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund om Försenade EU-utbetalningar

2006-02-16

Finansutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-01-31 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Europeiska revisionsrätten Ledamoten i Revisionsrätten Lars Tobisson informerade om aktuella EU-frågor och svarade på frågor

2006-01-31

Finansutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-26 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde dels en skrivelse från Riksrevisionen med en resolution från Kontaktkommittémötet den

2006-01-26

Omröstning 2005/06:FiU3p11 Balanskravet för kommunerna

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 11 Balanskravet för kommunerna Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 10. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 c Parti Ja Nej Avstående

2005-12-16

Paginering