Dokument & lagar (18 träffar)

Omröstning 2005/06:FiU8p2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi26 yrkande 1. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU8p1 Behovet av ett lägenhetsregister

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 1 Behovet av ett lägenhetsregister Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi27, 2004/05:Fi28 och 2004/05:Fi29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU23p6 Riksbankens ställning

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 6 Riksbankens ställning Riksdagen avslår motion 2005/06:U339 yrkande 10. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FiU23p5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 2. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-05-10

Yttrande 2005/06:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2005/06:FiU1y Etableringsfrihet för förskolor Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 9 mars 2006 beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över ett utkast till reservation rörande fri etableringsrätt för förskolor. Utkastet innehåller ett förslag till lag

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FiU1y (pdf, 49 kB)

Omröstning 2005/06:FiU3p11 Balanskravet för kommunerna

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 11 Balanskravet för kommunerna Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 10. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 c Parti Ja Nej Avstående

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p9 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 9 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 5, 2005/06:K319 av Jörgen Johansson c yrkande 3, 2005/06:K449 av Henrik S Järrel m yrkande 2, 2005/06:Fi205

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkande 2, 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkandena 1-3 och 6, 2005/06:K319

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m.

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m. Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkandena 5 och 12-16. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p7 Statens administrativa kostnader

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 7 Statens administrativa kostnader Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi314 yrkande 8. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk526 yrkande 4. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU11p1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Votering: betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 90:2 Försök med trängselskatt

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken avsnitten 1 och 2 Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p3 Beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Beslut om ramar för budgeten 2006 avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8 a Riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken Riksdagen godkänner de riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken som utskottet anfört. b Utgiftstak

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU15p1 Riksrevisionens årliga rapport 2005

Votering: betänkande 2005/06:FiU15 Riksrevisionens årliga rapport 2005 redog. RRS1förslagspunkt 1 Riksrevisionens årliga rapport 2005 Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RRS1 till handlingarna. Datum: 2005-11-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU13p1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen

Votering: betänkande 2005/06:FiU13 Vissa kommunalekonomiska frågor prop. 2005/06:7förslagspunkt 1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av bestämmelser om överklagande av beslut om bidrag och avgifter i systemet för kommunalekonomisk

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 3. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p4 Avveckling av Sjätte AP-fonden

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 4 Avveckling av Sjätte AP-fonden Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 2. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 44

2005-11-16